Logo Monumententoezicht Logo Erm 0toezichtsrapportage

Woningwet

De Woningwet gaat over het bouwen van woningen en de volkshuisvesting. Het Bouwbesluit is gebaseerd op die wet. In het Bouwbesluit zijn voorschriften opgenomen voor werkzaamheden aan alle gebouwen. Monumenten moeten daar dus ook aan voldoen.
Dat is echter niet altijd het geval. Zo'n uitzondering is mogelijk als er in de vergunning een afwijking is aangegeven. In dat geval heeft het voorschrift in de omgevingsvergunning voorrang boven het Bouwbesluit. Zie ook het infoblad Bouwbesluit 2012 over monumenten.