Logo Monumententoezicht Logo Erm 0toezichtsrapportage

Verantwoording

Monumententoezicht.nl wordt ondersteund door de stichting ERM in samenwerking met de Federatie Grote Monumentengemeenten (FGM) en de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht (Ver BWT).

Redactiecommissie
Het is nadrukkelijk de bedoeling dat zowel nieuwe wetgeving en inzichten, als de ervaringen uit het veld periodiek in de handreiking worden verwerkt. We staan open voor alle verbetersuggesties. Verbetersuggesties worden besproken in de Redactiecommissie. Lid van de Redactiecommissie zijn de gemeenten Amsterdam, Breda, Leiden en Steenwijkerland en ERM. Han van der Zanden (bouwtechnicus) en Louis Hosman (jurist) verzorgen in opdracht van de stichting ERM de content.

Het Centraal College van Deskundigen Restauratiekwaliteit (CCvD Restauratiekwaliteit stelt de inhoud van de juridische en restauratie-technische toets op de website vast; de overige informatie wordt bijgehouden door het ERM-bureau. 

Deze site is ontwikkeld door.....
De site is opgesteld op initiatief van de stichting ERM. Een begeleidingscommissie met gemeentelijke deskundigen heeft de totstandkoming begeleid. In de begeleidingscommissie waren de volgende gemeentelijke organisaties vertegenwoordigd: Amsterdam,  Gulpen-Wittem, Hoorn, Leiden,  Steenwijkerland, Utrecht, Zutphen en de diensten Over-gemeenten en Milieudienst SRE.   Een Klankbordgroep met vertegenwoordigers van partners van gemeenten begeleidde de werkzaamheden op afstand. In de Klankbordgroep hadden zitting het ministerie van OCW (Rijksdienst Cultureel Erfgoed, Erfgoedinspectie), de Federatie Instandhouding Monumenten (FIM), de vereniging restauratie-architecten (VAWR) en de vereniging van restauratieaannemers (Vakgroep Restauratie). Met het afronden van de website hebben de begeleidingscommissie en de Klankbordgroep hun werkzaamheden overgedragen aan de Redactiecommissie.

Disclaimer
De inhoud van deze website is met de grootst mogelijk zorg samengesteld. Stichting ERM aanvaardt echter geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden in deze website of aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites.