Logo Monumententoezicht Logo Erm 0toezichtsrapportage

Verantwoording

Monumententoezicht.nl is een initiatief van de stichting ERM in samenwerking met de Federatie Grote Monumentengemeenten (FGM) en de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland (Ver BWT).

Redactiecommissie
De site wordt actueel gehouden en doorontwikkeld door de Redactiecommissie. Lid van de Redactiecommissie zijn de gemeenten Amsterdam, Leiden en Steenwijkerland, de Omgevingsdienst Zuid-Oost Brabant en ERM. Han van der Zanden (bouwtechnicus) en Louis Hosman (jurist) verzorgen in opdracht van ERM de content. Nieuwe wetgeving, jurisprudentie, inzichten en ervaringen uit het veld worden periodiek in de site verwerkt. We staan open voor alle verbetersuggesties. Verbetersuggesties worden besproken in de Redactiecommissie.

Het CCvD Restauratiekwaliteit stelt de inhoud van de juridische en restauratie-technische toets op de website vast; de overige informatie wordt bijgehouden door het ERM-bureau. 

Deze site is ontwikkeld door.....
De site is opgesteld op initiatief van de stichting ERM. Een begeleidingscommissie met gemeentelijke deskundigen heeft de totstandkoming begeleid. In de begeleidingscommissie waren de volgende gemeentelijke organisaties vertegenwoordigd: Amsterdam,  Gulpen-Wittem, Hoorn, Leiden,  Steenwijkerland, Utrecht, Zutphen en de diensten Over-gemeenten en Milieudienst SRE.   Een Klankbordgroep met vertegenwoordigers van partners van gemeenten begeleidde de werkzaamheden op afstand. In de Klankbordgroep hadden zitting het ministerie van OCW (Rijksdienst Cultureel Erfgoed, Erfgoedinspectie), de Federatie Instandhouding Monumenten (FIM), de vereniging restauratie-architecten (VAWR) en de vereniging van restauratieaannemers (Vakgroep Restauratie). Met het afronden van de website hebben de begeleidingscommissie en de Klankbordgroep hun werkzaamheden overgedragen aan de Redactiecommissie.

Disclaimer
De inhoud van deze website is met de grootst mogelijk zorg samengesteld. Stichting ERM aanvaardt echter geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden in deze website of aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites.