Logo Monumententoezicht Logo Erm 0toezichtsrapportage

Gebruikshandleiding

Structuur van de website

Op de homepage vindt u de belangrijkste elementen van een gebouw opgesomd: Constructief, Gevels, Ramen / Deuren, Daken, Interieur. Deze lijst is aangevuld met een categorie 'overig'. Per gebouwelement zijn de werkzaamheden die aan deze elementen uitgevoerd kunnen worden benoemd. Per werkzaamheid is vervolgens een juridisch en restauratie-technische toets beschreven. Deze juridische en technische toets van de toelaatbaarheid van deze werkzaamheden vormen de "backbone" van de website: zij bevatten de aandachtspunten, criteria en acties bij geconstateerde afwijkingen.

Ondersteunende en juridische informatie is in de grijze balk op de homepage opgenomen. Het betreft de wijze waarop er prioriteiten voor het toezicht kunnen worden gesteld, de meest relevante wetgeving, handhavingsmiddelen en welke sancties mogelijk zijn. Via hyperlinks wordt verwezen naar relevante andere websites. Tevens is informatie over de ERM opgenomen.

Als u een pagina van de website hebt bekeken kan u makkelijk naar de homepage teruggaan door linksboven op de naam van de website (Monumententoezicht) te klikken. U kunt ook in het "kruimelpad" op home klikken.

Toezichtsrapportage

De toezichthouder kan tijdens zijn inspectie de juridische en restauratie-technische toets geheel of gedeeltelijk doorlopen. Indien de werkzaamheden aan het monument niet conform de eisen verlopen kan de toezichthouder dat registreren in de toezichtsrapportage. Dit gebeurt door het aantoetsen van de +. Wanneer aan meerdere eisen niet wordt voldaan, kunnen deze constateringen telkens aan de toezichtsrapportage worden toegevoegd. Als de inspectie is afgerond kan de toezichthouder zijn rapportage naar zijn eigen mailaccount (en desgewenst andere mailaccount) sturen. Het is ook mogelijk om bestanden zoals foto's toe te voegen. Uitwerking van het toezichtsrapport kan vervolgens op kantoor plaatsvinden.

Hardware

Deze website inclusief toezichtsrapportage kan worden gebruikt op een computer, laptop en tablet. De opzet is echter niet geschikt voor gebruik op een smartphone.

Reageren? Graag!

Heeft u verbetersuggesties? Stuur ons die via de knop "feedback". Het is nadrukkelijk de bedoeling dat zowel nieuwe wetgeving en inzichten, als de ervaringen uit het veld periodiek in de handreiking worden verwerkt. De stichting ERM staat open voor alle verbetersuggesties. Verbetersuggesties worden besproken in de Redactiecommissie en na goedkeuring door het CCvD Restauratiekwaliteit in de site verwerkt.