Logo Monumententoezicht Logo Erm 0toezichtsrapportage

Restauratiekwaliteit

De stichting ERM is opgericht om de kwaliteit van het restaureren van monumenten op een breed gedragen kwaliteitsniveau te brengen en te houden. Daartoe werken opdrachtgevers, overheden en bij het restaureren betrokken specialisten en bedrijven samen in de netwerkorganisatie ERM.
Samen stellen zij kwaliteitsrichtlijnen op voor de uitvoering van een restauratie. Richtlijnen die alle betrokkenen bij de restauratie van een monument duidelijkheid en houvast bieden. Die bijdragen aan efficiency, en dus tijd en geld besparen. En die het mogelijk maken om ons gebouwde erfgoed te verzekeren van optimale zorg.

Meer informatie over de stichting ERM zie www.stichtingERM.nl.