Logo Monumententoezicht Logo Erm 0toezichtsrapportage

Doel

Monumententoezicht.nl is een praktisch hulpmiddel voor gemeentelijke toezichthouders
Monumententoezicht.nl is een hulpmiddel voor de bouwkundig onderlegde toezichthouder en voor de juridisch medewerker die belast is met het toezicht en de handhaving bij werkzaamheden aan gebouwde monumenten. Met deze site willen de ERM, de Federatie Grote Monumentengemeenten (FGM) en de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht (ver BWT) praktijkkennis overdragen en door het formuleren van handreikingen een bijdrage leveren aan een onderbouwde en uniforme werkwijze van gemeenten.

De website beoogt ook om het werk van de toezichthouder gemakkelijker te maken. Het ondersteunt de toezichthouder bij zijn controles. Monumententoezicht.nl is een hulpmiddel zonder juridische status; bij een formele aanschrijving is het altijd noodzakelijk een expliciete verwijzing op te nemen naar de opgelegde vergunningvoorschriften, subsidieverplichtingen of andere eisen uit wet- en regelgeving, zoals artikel 11, eerste lid, Monumentenwet. Daarnaast is de inhoud van de website een hulpmiddel bij de interpretatie van de algemener geformuleerde normen in vergunningen, subsidiebeschikkingen en het algemeen geformuleerde beschermingsartikel in artikel 11, eerste lid, Monumentenwet.

Een toezichthouder moet tegenwoordig van vele markten thuis zijn. Bouwkundig onderlegd met kennis van vele specialismen en feeling voor regelgeving en handhaving. Een bijna onmogelijke combinatie.... Ook het takenpakket van de jurist wordt steeds breder en bronnen als bijvoorbeeld het Bouwbesluit bevatten weinig of geen gerichte informatie wanneer het om restauraties gaat. De site is vooral informatief voor toezichthouders en juridisch medewerkers die niet dagelijks met werkzaamheden aan een monument te maken hebben. Juist dan is het handig om te kunnen leunen op deze 'tool voor monumententoezicht'. 

Hoe werkt de site
Monumententoezicht.nl ordent en biedt overzicht. Voor allerlei praktijksituaties zijn aandachtspunten, criteria en acties geformuleerd. De aandachtspunten en criteria zijn gebaseerd op de in de regelgeving beschreven verplichtingen van de opdrachtgever en de door de opdrachtgever ingeschakelde bedrijven. De acties bevatten suggesties voor het handhavend optreden. In verordeningen kunnen verplichtingen zijn opgenomen; deze zijn niet vermeld op de website.

De website beoogt ook om het werk van de toezichthouder gemakkelijker te maken. De afwijkingen die een toezichthouder op locatie constateert, kan hij verzamelen in een e-mailbestand en verzenden. Op basis hiervan kan op kantoor een volledig toezichtrapport worden opgesteld.