Logo Monumententoezicht Logo Erm 0toezichtsrapportage

Wet kwaliteitsborging

'Vervang overheidscontrole op de naleving van het Bouwbesluit door toezicht door bedrijven; zorg voor kwaliteitsborging bij die bedrijven en verhoog de aansprakelijkheid van bedrijven.'

Dat is de kern van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) zoals die door de Tweede Kamer op 21 februari 2017 is aanvaard. Als ook de Eerste Kamer de wet aanvaardt, treedt die op 1 juli 2018 (of 1 januari 2019) in werking.

Wkb en monumenten

Voor monumenten zal deze wet later in werking treden, omdat monumenten zijn ingedeeld in 'gevolgklasse 2'. Verwacht wordt dat de Wkb vanaf 2021 ook zal gelden voor monumenten.
De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen heeft alleen betrekking op de naleving van eisen van het Bouwbesluit. Het toezicht op de naleving van de Erfgoedwet en Wabo (en dus het monumententoezicht) blijft een overheidstaak.