Logo Monumententoezicht Logo Erm 0toezichtsrapportage

Wet kwaliteitsborging

'Vervang overheidscontrole op de naleving van het Bouwbesluit door toezicht door bedrijven; zorg voor kwaliteitsborging bij die bedrijven en verhoog de aansprakelijkheid van bedrijven.'

Dat is de kern van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) zoals die door de Eerste Kamer op 14 mei 2019 is aanvaard. Naar verwachting wordt eind 2022 of 2023 de Omgevingswet ingevoerd. De inwerkingtreding van de Wet kwaliteitsborging is gekoppeld aan de Omgevingswet.

Wkb en monumenten

Voor monumenten zal deze wet later in werking treden, omdat monumenten zijn ingedeeld in 'gevolgklasse 2'. Eerst zullen er nog pilots plaats vinden met betrekking tot monumenten.
De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen heeft alleen betrekking op de naleving van eisen van het Bouwbesluit. Het toezicht op de naleving van de Erfgoedwet en Wabo (en dus het monumententoezicht) blijft een overheidstaak.