Logo Monumententoezicht Logo Erm 0toezichtsrapportage

Monumentenwet

De Monumentenwet is per 1 juli 2016 grotendeels vervallen.

Een belangrijk deel van de onderwerpen van de Monumentenwet is overgegaan naar de Erfgoedwet. In deze wet zijn onder de definities, de aanwijzing, de bescherming, de financiƫle bepalingen en het toezicht en de handhaving opgenomen.

Enkele onderdelen die straks in de nieuwe Omgevingswet worden geregeld zijn tijdelijk in een overgangsregeling (onderdeel van de Erfgoedwet) ondergebracht. Het gaat dan over de vergunningsystemen, archeologie en bescherming stads- en dorpsgezichten. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor het verbod op verwaarlozing c.q. de onderhoudsplicht van monumenten.

Deze oude bepalingen uit de Monumentenwet blijven gelden op grond van het overgangsrecht Erfgoedwet.

Beschermingsregime monumenten:

   Erfgoedwet                  Overgangsregeling in de Erfgoedwet (t.z.t. nieuwe Omgevingswet)

AanwijzingVergunningenstelsel rijksmonumenten
BeschermingArcheologie
Financiƫle bepalingenBescherming stads- en dorpsgezichten
Handhaving en Toezicht