Logo Monumententoezicht Logo Erm 0toezichtsrapportage

Juridische toets

Het vervangen van stalen of gietijzerenkozijnen ramen of deuren is vergunningsplichtig

Toelichting

Integraal een raam, deur, of kozijn vervangen is geen regulier onderhoud en derhalve vergunningsplichtig.

Actie bij ontbreken van vereiste vergunning:

Zijn de werkzaamheden in uitvoering?
Ja
Stilleggen en legalisatieonderzoek. Legaliseerbaar?
Ja
Actie:

nieuwe vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Herstelbaar?
Ja
Actie:

vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Actie:

proces verbaal

Nee
al uitgevoerd, legalisatieonderzoek. Herstelbaar?
Ja
Actie:

vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Is er een alternatieve oplossing?
Ja
Actie:

vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Actie:

Proces Verbaal

Het uitnemen van enkele elementen om in een werkplaats te restaureren en te herplaatsten is vergunningsvrij. Integraal of grootschalig stalen kozijnen en ramen uitnemen is vergunningsplichtig

Toelichting

Als richtlijn kan worden genomen dat meer dan 20% van de ramen als grootschalig kan worden beschouwd met en maximum van 5 elementen.
Ook vergunningsvrije werkzaamheden moeten voldoen aan de onder Restauratietechnische toets geformuleerde minimale kwaliteitscriteria. Tegen excessen kan worden opgetreden op basis van het algemene beschermingsartikel (artikel 11, lid 1 Mw).

Actie bij ontbreken van vereiste vergunning:

Zijn de werkzaamheden in uitvoering?
Ja
Stilleggen en legalisatieonderzoek. Legaliseerbaar?
Ja
Actie:

nieuwe vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Herstelbaar?
Ja
Actie:

vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Actie:

proces verbaal

Nee
al uitgevoerd, legalisatieonderzoek. Herstelbaar?
Ja
Actie:

vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Is er een alternatieve oplossing?
Ja
Actie:

vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Actie:

Proces Verbaal

Het aanbrengen van een doorvalbeveiliging is vergunningplichtig

Toelichting

Het aanbrengen van een doorvalbeveiliging is een wijziging van het beeld van het monument van het monument en als zodanig vergunningplichtig.

Actie bij ontbreken van vereiste vergunning:

Zijn de werkzaamheden in uitvoering?
Ja
Stilleggen en legalisatieonderzoek. Legaliseerbaar?
Ja
Actie:

nieuwe vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Herstelbaar?
Ja
Actie:

vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Actie:

proces verbaal

Nee
al uitgevoerd, legalisatieonderzoek. Herstelbaar?
Ja
Actie:

vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Is er een alternatieve oplossing?
Ja
Actie:

vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Actie:

Proces Verbaal

Restauratietechnische toets

Het lassen van gietijzeren onderdelen is lastig en werk voor specialisten

Toelichting

Gietijzer bevatten overwegend een te hoog koolstofgehalte. Lassen is alleen mogelijk, indien door onderzoek blijkt het ijzer een koolstofgehalte bevat lager dan 5%.

Actie bij afwijking

Werkzaamheden laten onderbreken.
Stillegging. Legalisatie onderzoek.

Bij een integrale aanpak van onderdelen moet voor de restauratie kleuronderzoek plaats vinden

Toelichting

Stalen onderdelen worden bij restauratie in de regel gestraald waardoor de oorspronkelijke kleur afwerkingen verloren gaan.

Actie bij afwijking

Als voorwaarde stellen bij uitname. Indien hier geen gehoor aan wordt gegeven: stilleging. legalisatieonderzoek. Wanneer de onderdelen eenmaal gestraald zijn zonder kleuronderzoek is dit niet ongedaan te maken. De restaurator er op wijzen dat in het vervolg kleuronderzoek gewenst is.

Aanwijzing

Reparatie in het werk is mogelijk maar verre van ideaal en daarmee alleen geschikt voor kleine reparaties. Restauratie in een werkplaats geeft in de regel de beste resultaten.