Logo Monumententoezicht Logo Erm 0toezichtsrapportage

Juridische toets

Het overschilderen in eenzelfde kleur is vergunningsvrij. Het wijzigen van een kleur is vergunningsplichtig

Toelichting

Kleur is een belangrijk onderdeel van het karakter en de beeldkwaliteit van een monument. Een wijziging hiervan kan ontsierend werken.
Ook vergunningsvrije werkzaamheden moeten voldoen aan de onder Restauratietechnische toets geformuleerde minimale kwaliteitscriteria. Tegen excessen kan worden opgetreden op basis van het algemene beschermingsartikel (artikel 11, lid 1 Mw).

Actie bij ontbreken van vereiste vergunning:

Zijn de werkzaamheden in uitvoering?
Ja
Stilleggen en legalisatieonderzoek. Legaliseerbaar?
Ja
Actie:

nieuwe vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Herstelbaar?
Ja
Actie:

vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Actie:

proces verbaal

Nee
al uitgevoerd, legalisatieonderzoek. Herstelbaar?
Ja
Actie:

vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Is er een alternatieve oplossing?
Ja
Actie:

vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Actie:

Proces Verbaal

Het geheel afkrabben of afbranden van oude verflagen of anderszins kaalhalen is vergunningsplichtig

Toelichting

Met het verwijderen van oude verflagen gaat de informatie over historische kleurafwerkingen verloren. Afkrabben van plaatselijk loszittende delen van de verflaag, plaatselijk plamuren, licht opschuren en overschilderen in de bestaande kleur is wel vergunningsvrij.

Actie bij ontbreken van vereiste vergunning:

Zijn de werkzaamheden in uitvoering?
Ja
Stilleggen en legalisatieonderzoek. Legaliseerbaar?
Ja
Actie:

nieuwe vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Herstelbaar?
Ja
Actie:

vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Actie:

proces verbaal

Nee
al uitgevoerd, legalisatieonderzoek. Herstelbaar?
Ja
Actie:

vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Is er een alternatieve oplossing?
Ja
Actie:

vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Actie:

Proces Verbaal

Restauratietechnische toets

Bij kozijnen in steens muren moet voor schilderwerk aan de buitenzijde een damp-open verfsystemen worden gebruiken

Toelichting

Aangezien oudere houtconstructies vanwege de aard van omliggende constructie vaak meer vochtbelast zijn dan de tegenwoordige constructies is het beter een damp-open verfsysteem toe te passen. Aan de binnenzijde is een dampdicht systeem het beste. Als richtlijn kan worden genomen dat een product als voldoende dampopen is wanneer de Sd-waarde kleiner is dan 300 mm. Een Sd-waarde van 150 mm voor het verfsysteem wordt als damp-open beschouwd.

Actie bij afwijking

Is een aanzienlijk deel van het werk al uitgevoerd?
Als richtlijn kan worden genomen dat meer dan twee kozijnen een aanzienlijk deel is.
Ja
Actie:

Stillegging. Legalisatie onderzoek.

Nee
Actie:

De aangebrachte verflaag laten verwijderen en een meer dampopen verfsysteem verlangen. Indien hier geen gehoor aan wordt gegeven: stillegging. Legalisatieonderzoek.

Het is niet toegestaan om openingen tussen kozijn en muur aan de buitenzijde met kit af te dichten

Toelichting

De naden tussen kozijn en gevel moeten met een damp-open voeg van kalkspecie worden afgedicht. Door kit als materiaal te gebruiken op oude houten constructies kan de mogelijkheid tot uittreding van vocht worden geblokkeerd.

Actie bij afwijking

Actie:

Kit laten verwijderen en een traditionele afdichting verlangen. Indien hier geen gehoor aan wordt gegeven: stillegging. Legalisatieonderzoek.

De ondergrond en de omgevingscondities moeten geschikt zijn om te schilderen

Toelichting

Voor de kwaliteit van het schilderwerk moeten de volgende voorwaarden in acht worden genomen:

  • De temperatuur van de ondergrond is hoger dan of gelijk aan 5 °C en lager dan of gelijk aan 30 °C (er wordt niet in de directe zon gewerkt).
  • De ondergrondtemperatuur moet dient minimaal 3 °C boven het dauwpunt liggen.
  • De omgevingstemperatuur is hoger dan of gelijk aan 3 °C is. De relatieve vochtigheid is lager dan of gelijk aan 85%.
  • Het vochtgehalte in het hout is maximaal 18 %.

Actie bij afwijking

Werkzaamheden laten stoppen.

Aanwijzing

Voor meer informatie zie de richtlijn van de ERM URL 4009 Historisch schilderwerk