Logo Monumententoezicht Logo Erm 0toezichtsrapportage

Juridische toets

Het repareren van ramen, deuren en kozijnen is vergunningsvrij. Het vervangen is vergunningsplichtig

Toelichting

Onderdelen vervangen, zoals het aanlassen van een nieuwe onderdorpel is vergunningsvrij. Integraal een raam, deur, of kozijn vervangen is geen regulier onderhoud en derhalve vergunningsplichtig.
Ook vergunningsvrije werkzaamheden moeten voldoen aan de onder Restauratietechnische toets geformuleerde minimale kwaliteitscriteria. Tegen excessen kan worden opgetreden op basis van het algemene beschermingsartikel (artikel 11, lid 1 Mw).

Actie bij ontbreken van vereiste vergunning:

Zijn de werkzaamheden in uitvoering?
Ja
Stilleggen en legalisatieonderzoek. Legaliseerbaar?
Ja
Actie:

nieuwe vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Herstelbaar?
Ja
Actie:

vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Actie:

proces verbaal

Nee
al uitgevoerd, legalisatieonderzoek. Herstelbaar?
Ja
Actie:

vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Is er een alternatieve oplossing?
Ja
Actie:

vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Actie:

Proces Verbaal

Het aanbrengen van een doorvalbeveiliging is vergunningplichtig.

Toelichting

Het aanbrengen van een doorvalbeveiliging is een wijziging van het beeld van het monument en als zodanig vergunningplichtig

Actie bij ontbreken van vereiste vergunning:

Zijn de werkzaamheden in uitvoering?
Ja
Stilleggen en legalisatieonderzoek. Legaliseerbaar?
Ja
Actie:

nieuwe vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Herstelbaar?
Ja
Actie:

vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Actie:

proces verbaal

Nee
al uitgevoerd, legalisatieonderzoek. Herstelbaar?
Ja
Actie:

vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Is er een alternatieve oplossing?
Ja
Actie:

vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Actie:

Proces Verbaal

Restauratietechnische toets

Vervangende onderdelen moeten eenzelfde profilering hebben als het te vervangen onderdeel en uitgevoerd in een houtsoort met eenzelfde textuur

Toelichting

Met het wijziging van de profilering wijzigt het uiterlijk hetgeen een aantasting is.
Dezelfde houtsoort heeft de voorkeur. Aangezien deze niet altijd in de juiste kwaliteit voorradig is kan voor een alternatieve houtsoort met eenzelfde textuur worden gekomen. Bijvoorbeeld Meranti heeft een duidelijk andere textuur dan grenen en is derhalve niet geschikt voor de reparatie hiervan. Bij grenen is bij opvullen of vernieuwen van onderdelen ook Oregon Pine toegestaan.

Actie bij afwijking

Zijn de werkzaamheden uitgevoerd?
Ja
Actie:

Stillegging. Legalisatie onderzoek

Nee
Gaat het om meerdere onderdelen?
Ja
Actie:

Stillegging. Legalisatie onderzoek

Nee
Actie:

Het betreffende onderdeel laten vervangen door een meer passend element. Indien hier geen gehoor aan wordt gegeven: stillegging. Legalisatieonderzoek.

Reparaties van gedeelten van een historisch venster- of deurpartij moet gebeuren door uitstukken of aanlassen door middel van een liplas.

Toelichting

L-las 2-2,5 x houtzwaarte. De las loopt schuin omlaag van de muur weg. Bijvoorbeeld een stompe las is een ondeugdelijke methode die niet aansluit bij de vereiste restauratieve aanpak. I.v.m. afwatering moet de schuine lip vanaf het muurwerk omlaag lopen

Aanlassen onderdorpel

Actie bij afwijking

Werkzaamheden onderbreken.

Is de reparatie redelijkerwijs aanpasbaar?
Ja
Actie:

Op een traditionele manier laten herstellen. Indien hier geen gehoor aan wordt gegeven: stillegging. Legalisatieonderzoek.

Nee
Actie:

Stillegging. Legalisatie onderzoek

Er mag geen gebruik gemaakt worden van 1-component PU-lijm, noch voor het vervaardigen van nieuwe elementen of onderdelen, noch voor de aansluiting op al aanwezig timmerwerk

Toelichting

De lijmen blijven elastisch en vormen daarmee geen stijve verbinding. Daarnaast heeft een PU-lijm een opschuimend karakter waarbij de lijmresten lastiger zijn te verwijderen en vormt de lijm een dampdichte laag.

Actie bij afwijking

Zijn de werkzaamheden uitgevoerd?
Ja
Actie:

Stillegging. Legalisatie onderzoek

Nee
Gaat het om meerdere onderdelen?
Ja
Actie:

Stillegging. Legalisatie onderzoek

Nee
Actie:

Het betreffende onderdeel laten vervangen door een meer passend element. Indien hier geen gehoor aan wordt gegeven: stillegging. Legalisatieonderzoek.

Aanwijzing

Vaak wordt onnodig overgegaan tot het vervangen van onderdelen die nog eenvoudig gerepareerd kunnen worden. Door bijvoorbeeld uitstukken, aanscherven of aanlassen kunnen aangetaste elementen vaak worden hersteld.
Voor Uitvoeringsrichtlijn Historisch timmerwerk zie:URL 4001

Alleen de onderdorpel hoeft te worden vervangen. Een aangetaste stijl kan hersteld worden door aan de onderzijde een nieuw stuk aan te lassen.
Aangetaste elementen zijn vaak ambachtelijk te repareren