Logo Monumententoezicht Logo Erm 0toezichtsrapportage

Juridische toets

Het opnieuw verloden van glas-in-lood is vergunningsplichtig

Toelichting

Reparatiewerkzaamheden in situ zijn vergunningsvrij. Het uitnemen van het raam en opnieuw verloden is vergunningsplichtig. Herstel van de ramen met dezelfde glassoort is vergunningsvrij.

Actie bij ontbreken van vereiste vergunning:

Zijn de werkzaamheden in uitvoering?
Ja
Stilleggen en legalisatieonderzoek. Legaliseerbaar?
Ja
Actie:

nieuwe vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Herstelbaar?
Ja
Actie:

vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Actie:

proces verbaal

Nee
al uitgevoerd, legalisatieonderzoek. Herstelbaar?
Ja
Actie:

vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Is er een alternatieve oplossing?
Ja
Actie:

vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Actie:

Proces Verbaal

Het aanbrengen van beschermende beglazing of gaas is vergunningsplichtig

Toelichting

Met het aanbrengen van beschermende voorzieningen bij glas-in-lood wijzigt het aanzicht.

Actie bij ontbreken van vereiste vergunning:

Zijn de werkzaamheden in uitvoering?
Ja
Stilleggen en legalisatieonderzoek. Legaliseerbaar?
Ja
Actie:

nieuwe vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Herstelbaar?
Ja
Actie:

vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Actie:

proces verbaal

Nee
al uitgevoerd, legalisatieonderzoek. Herstelbaar?
Ja
Actie:

vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Is er een alternatieve oplossing?
Ja
Actie:

vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Actie:

Proces Verbaal

Vervangen van ruitjes bij gebrandschilderd glas is vergunningsplichtig

Toelichting

Gebrandschilderd glas heeft meestal een kunsthistorische waarde. Met het vervangen van een ruitje gaat een onderdeel van het oorspronkelijke kunstwerk verloren. In veel gevallen zijn de gebroken ruitjes nog te herstellen. Het restaureren van gebrandschilderd glas is werk voor specialisten.

Actie bij ontbreken van vereiste vergunning:

Zijn de werkzaamheden in uitvoering?
Ja
Stilleggen en legalisatieonderzoek. Legaliseerbaar?
Ja
Actie:

nieuwe vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Herstelbaar?
Ja
Actie:

vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Actie:

proces verbaal

Nee
al uitgevoerd, legalisatieonderzoek. Herstelbaar?
Ja
Actie:

vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Is er een alternatieve oplossing?
Ja
Actie:

vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Actie:

Proces Verbaal

Opnemen van glas-in-lood in dubbele beglazing is vergunningsplichtig

Actie bij afwijking

Actie bij ontbreken van vereiste vergunning:

Zijn de werkzaamheden in uitvoering?
Ja
Stilleggen en legalisatieonderzoek. Legaliseerbaar?
Ja
Actie:

nieuwe vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Herstelbaar?
Ja
Actie:

vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Actie:

proces verbaal

Nee
al uitgevoerd, legalisatieonderzoek. Herstelbaar?
Ja
Actie:

vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Is er een alternatieve oplossing?
Ja
Actie:

vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Actie:

Proces Verbaal

Restauratietechnische toets

Het gebruik van siliconenkit bij glas-in-lood is niet toegestaan

Toelichting

Het waterdicht maken van glas-in-lood moet op de traditionele manier door middel van zogenaamd kitten. Traditioneel is dit een mengsel van lijnolie met krijt (lijnoliestopverf) Er zijn ook speciale zuurvrije kitten in de handel voor glas-in-lood. Niet zuurvrije kitten tasten het lood aan.

Actie bij afwijking

Zijn de werkzaamheden al uitgevoerd?
Ja
Actie:

De toepassing van siliconenkit is moeilijk ongedaan te maken. Legalisatieonderzoek

Nee
Actie:

Stillegging. Indien mogelijk de reeds aangebrachte siliconenkit onmiddellijk laten verwijderen en een traditionele afdichting verlangen.

Uitbuikend glas-in-lood mag niet in situ vlak worden geduwd

Toelichting

De kans op schade aan het glas-in-lood is erg groot.

Actie bij afwijking

Er op wijzen dat dit niet is toegestaan. Indien er geen gehoor aan wordt gegeven: stillegging.

Te vervangen ruitjes moeten eenzelfde kleur hebben als bestaand

Toelichting

Een afwijkende kleur of blank glas betekent een verstoring van het beeld.

Actie bij afwijking

Is/zijn de ruit(en) al geplaatst?
Ja
Actie:

Legalisatieonderzoek.

Nee
Actie:

Stillegging. Legalisatie onderzoek. Het laten plaatsen van de ruiten als tijdelijke voorziening ter afdichting is eventueel mogelijk.

Nieuw ingebrachte loden profielen mogen niet afwijken van de bestaande

Toelichting

Een afwijkend profiel, bijvoorbeeld breder, betekent een verstoring van het beeld.

Actie bij afwijking

Zijn de werkzaamheden al uitgevoerd?
Ja
Actie:

Legalisatie onderzoek.

Nee
Actie:

Stillegging. Een loden profiel overeenkomstig de bestaande situatie verlangen.

Laklagen ter bescherming van het glas zijn niet toegestaan

Toelichting

De laklaag is niet reversibel. Daarbij is de laag op termijn niet waterdicht. Hierdoor kan op den duur schade ontstaan.

Actie bij afwijking

Werkzaamheden onderbreken.

Zijn de werkzaamheden al uitgevoerd?
Ja
Actie:

De toepassing van lak is moeilijk ongedaan te maken. Legalisatieonderzoek

Nee
Actie:

Stillegging. Indien mogelijk de lak onmiddellijk met een geschikt oplosmiddel verwijderen, ansders legalisatieonderzoek. Er op wijzen dat het toepassen van lak niet is toegestaan.

Bij brugstaven moet voor demontage gecontroleerd worden of het geen kettinganker betreft

Toelichting

Een kettinganker is een krans van ijzeren staven ingemetseld in het muurwerk ten behoeve van de constructieve ondersteuning en is met name toegepast bij kerken. Doorslijpen en/of verwijderen van zo’n anker zonder het treffen van maatregelen kan tot schade leiden. Controle of de brugstaaf een doorlopend anker is kan plaats vinden met behulp van o.a. multimeters, weerstandsmeters en metaaldetectoren.

Actie bij afwijking

Zijn de werkzaamheden al uitgevoerd?
Ja
Actie:

De toepassing van siliconenkit is moeilijk ongedaan te maken. Legalisatieonderzoek

Nee
Actie:

Stillegging. Indien mogelijk de reeds aangebrachte siliconenkit onmiddellijk laten verwijderen en een traditionele afdichting verlangen.

Aanwijzing

Het is aan te bevelen de demontage te laten uitvoeren door een specialist (glazenier). Voor demontage moeten de glas-in-lood panelen worden gereinigd, gefotografeerd en de ruitjes zijn gemerkt. De hiervoor gebruikte tape moet zuurvrij zijn. Voor meer informatie zie de Uitvoeringsrichtlijn Historisch Glaspanelen in Lood: URL 4002