Logo Monumententoezicht Logo Erm 0toezichtsrapportage

Juridische toets

Het integraal vervangen van glas is vergunningsplichtig

Toelichting

Het vervangen van een gebroken ruiten is vergunningsvrij. Bestaand glas vervangen bijvoorbeeld voor isolerende beglazing is verguningsplichtig. Historisch glas kan een monumentale waarde vertegenwoordigen die bij vervanging verloren gaat. Moderne beglazing heeft een andere uitstraling en kan het monument onwenselijk ontsieren. Aanbrengen van dun isolatieglas in de bestaande roeden en profilering, ter vervanging van niet-historisch glas, waarbij het aangezicht zowel binnen als buiten niet wijzigt is vergunningsvrij.

Actie bij ontbreken van vereiste vergunning:

Zijn de werkzaamheden in uitvoering?
Ja
Stilleggen en legalisatieonderzoek. Legaliseerbaar?
Ja
Actie:

nieuwe vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Herstelbaar?
Ja
Actie:

vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Actie:

proces verbaal

Nee
al uitgevoerd, legalisatieonderzoek. Herstelbaar?
Ja
Actie:

vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Is er een alternatieve oplossing?
Ja
Actie:

vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Actie:

Proces Verbaal

Het aanbrengen van voor- en achterzetramen is vergunningsplichtig

Toelichting

Bij een foutieve plaatsing kan het monument gevolgschade ondervinden of worden ontsierd. Daarnaast kan een achterzetraam negatieve gevolgen hebben voor eventuele monumentale interieurs. Aan de buitenzijde werkt een voorzetraam ontsierend.

Actie bij ontbreken van vereiste vergunning:

Zijn de werkzaamheden in uitvoering?
Ja
Stilleggen en legalisatieonderzoek. Legaliseerbaar?
Ja
Actie:

nieuwe vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Herstelbaar?
Ja
Actie:

vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Actie:

proces verbaal

Nee
al uitgevoerd, legalisatieonderzoek. Herstelbaar?
Ja
Actie:

vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Is er een alternatieve oplossing?
Ja
Actie:

vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Actie:

Proces Verbaal

Restauratietechnische toets

Nieuw toe te passen glas moet de uitstraling van gewoon blank glas hebben

Toelichting

Glas dat voorzien is van bepaalde coatings of folies bijvoorbeeld omwille van de ZTA kunnen het glas een andere kleur geven en/of meer spiegelend maken dan regulier blank glas wat sterk ontsierend kan werken.
Bij vervanging heeft het de voorkeur dat eenzelfde type glas wordt toegepast. Wanneer het bestaande vensterglas bijvoorbeeld getrokken glas is heeft het de voorkeur dat er opnieuw getrokken glas in komt. Dit is echter niet vereist. Blank floatglas is toegestaan.

Actie bij afwijking

Wanneer het glastype niet is opgenomen in de vergunning.

Wordt/is de ruit geplaatst ter vervanging van (een) gebroken ruiten?
Ja
Actie:

Ter afdichting kan het wel geplaatst worden. Legalisatie onderzoek.

Nee
Zijn de werkzaamheden in uitvoering?
Ja
Actie:

Stillegging. Legalisatie onderzoek.

Nee
Actie:

Legalisatie onderzoek

Bij panden van vóór circa 1960 moet gebruik worden gemaakt van stopverf of een stopverfvervanger

Toelichting

Bij panden van vóór circa 1960 is glas in de regel geplaatst met stopverf zonder gebruikmaking van glaslatten. Een uitzondering wordt gevormd wanneer in de bestaande situatie glaslatten zitten of in een vergunning anders overeen is gekomen.

Actie bij afwijking

Wanneer het glastype niet is opgenomen in de vergunning.

Wordt/is de ruit geplaatst ter vervanging van (een) gebroken ruiten?
Ja
Actie:

Ter afdichting kan het wel geplaatst worden. Legalisatie onderzoek.

Nee
Zijn de werkzaamheden in uitvoering?
Ja
Actie:

Stillegging. Legalisatie onderzoek.

Nee
Actie:

Legalisatie onderzoek