Logo Monumententoezicht Logo Erm 0toezichtsrapportage

Terrazzo

Juridische toets

Het vervangen of verwijderen van een terrazzovloer is vergunningsplichtig

Toelichting

Vaak wordt ten onrechte een beschadigde terrazzovloer afgeschreven en vervangen door een nieuwe vloer. Veel scheuren zijn vaak goed te repareren en lijmresten van vloeren die eventueel op de terrazzovloer zijn geplakt zijn vaak nog te verwijderen.
Ook vergunningsvrije werkzaamheden moeten voldoen aan de onder Restauratietechnische toets geformuleerde minimale kwaliteitscriteria. Tegen excessen kan worden opgetreden op basis van het algemene beschermingsartikel (artikel 11, lid 1 Mw).

Actie bij ontbreken van vereiste vergunning:

Zijn de werkzaamheden in uitvoering?
Ja
Stilleggen en legalisatieonderzoek. Legaliseerbaar?
Ja
Actie:

nieuwe vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Herstelbaar?
Ja
Actie:

vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Actie:

proces verbaal

Nee
al uitgevoerd, legalisatieonderzoek. Herstelbaar?
Ja
Actie:

vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Is er een alternatieve oplossing?
Ja
Actie:

vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Actie:

Proces Verbaal

Restauratietechnische toets

De reparatie moet in kleur en korrelgrote aansluiten bij het omliggende werk

Toelichting

Een reparatie mag enigszins zichtbaar zijn, de reparatie mag echter niet wezenlijk afwijken. Een duidelijk afwijkende reparatie werkt ontsierend. Het is aan te bevelen een terrazzowerker eerst een proef te laten uitvoeren. Voor meer informatie zie het informatieblad van de RCE: Herstel en onderhoud van terrazzovloeren

Actie bij afwijking

Stillegging. Legalisatieonderzoek.