Logo Monumententoezicht Logo Erm 0toezichtsrapportage

Tegels

Juridische toets

Het uitnemen of vervangen van een aanzienlijk deel van een tegelvloer is vergunningsplichtig

Toelichting

Dit geld ook voor uitnemen met als doel de tegels opnieuw aan te brengen.
Als richtlijn kan worden genomen dat meer dan 1 m² een aanzienlijk deel is. De kans op beschadiging van de tegels is reëel.
Ook vergunningsvrije werkzaamheden moeten voldoen aan de onder Restauratietechnische toets geformuleerde minimale kwaliteitscriteria. Tegen excessen kan worden opgetreden op basis van het algemene beschermingsartikel (artikel 11, lid 1 Mw).

Actie bij ontbreken van vereiste vergunning:

Zijn de werkzaamheden in uitvoering?
Ja
Stilleggen en legalisatieonderzoek. Legaliseerbaar?
Ja
Actie:

nieuwe vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Herstelbaar?
Ja
Actie:

vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Actie:

proces verbaal

Nee
al uitgevoerd, legalisatieonderzoek. Herstelbaar?
Ja
Actie:

vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Is er een alternatieve oplossing?
Ja
Actie:

vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Actie:

Proces Verbaal

Restauratietechnische toets

Bij vervanging van gebroken tegels moeten nieuwe tegels zo goed als mogelijk aansluiten bij de omgeving

Toelichting

Moderne tegels sluiten qua kleur en grote vaak niet aan bij historische tegelvloeren. In zijn algemeenheid en zeker bij tegelvloeren met motieven vraagt dit om maatwerk. In sommige gevallen kunnen historische bouwmaterialen nog een uitkomst bieden. Afhankelijk van de waarde van een vloer kan een nieuwe tegel worden gemaakt. Dit is echter kostbaar.

Actie bij afwijking

Stillegging. Legalisatieonderzoek.

Moderne tegellijmen zijn niet geschikt voor het opnieuw plakken van tegels

Toelichting

Tegellijm is in tegenstelling tot de oude tegelmortels niet van de oude tegels te krijgen en daarmee niet reversibel. Met een traditionele (kalk)mortel zijn de tegels nog los te krijgen.

Actie bij afwijking

Is de tegellijm al uitgehard?
Ja
Actie:

Stillegging. Legalisatieonderzoek.

Nee
Actie:

De tegels onmiddellijk laten loshalen en de lijm laten verwijderen. Een traditionele lijmtechniek verlangen. Indien hier geen gehoor aan wordt gegeven, stillegging. Legalisatieonderzoek.

De voegafwerking moet overeenkomstig als bestaand

Toelichting

Bij veel oude tegelvloeren zitten de tegels koud tegen elkaar, zonder wezenlijke voeg. Het aanbrengen van een voeg verandert het beeld en het karakter van de vloer en is daarmee een verstoring van het monument. Een verkeerde kleur voeg, bijvoorbeeld een witte voeg, kan sterk ontsierend werken.

Actie bij afwijking

Stillegging. Legalisatieonderzoek.

Kant en klare voegmortel is niet geschikt voor het inwassen van oude tegelvloeren

Toelichting

De kunststof toevoegingen zetten zich af op het oppervlak van de oude tegel en kunnen een onverwijderbare smet achterlaten.

Actie bij afwijking

Is de voegmortel al uitgehard en/of zit er smet op de tegels?
Ja
Actie:

Stillegging. Legalisatieonderzoek.

Nee
Actie:

Zo snel mogelijk de voeg laten uitkrabben en de tegels grondig laten schoonmaken. Vervolgens een traditionele mortel laten toepassen die qua samenstelling en kleur past bij de oorspronkelijke voeg. Indien hier geen gehoor aan wordt gegeven: stillegging. Legalisatieonderzoek.

Eventueel ontbrekende tegels in een tegelvloer mogen niet met cement worden aangesmeerd

Toelichting

Cement is ook niet geschikt voor een tijdelijke reparatie. Het cement is lastig te verwijderen en de kans op beschadiging van aangrenzende tegels is groot. Het is beter om tijdelijk een afwijkende tegel te plakken of een schrale mortel aan te brengen die eenvoudig te verwijderen is, bijvoorbeeld een kalkmortel.

Actie bij afwijking

Is de cement al uitgehard?

Ja
Actie:

Legalisatieonderzoek.

Nee
Actie:

De cementmortel onmiddellijk laten verwijderen en een andere tijdelijke reparatiemethode verlangen. Indien hier geen gehoor aan wordt gegeven: stillegging. Legalisatieonderzoek.

Aanwijzing

Restauratie van tegelvloeren is werk van specialisten. Met onzorgvuldig uitnemen kan erg veel schade ontstaan.