Logo Monumententoezicht Logo Erm 0toezichtsrapportage

Natuursteen

Juridische toets

Het uitnemen of vervangen van een aanzienlijk deel van natuurstenen plavuizen is vergunningsplichtig. Herstel van een vloer waarbij een enkele onherstelbare plavuis worden vervangen is vergunningsvrij

Toelichting

Dit geld ook voor het uitnemen van plavuizen met als doel de deze weer terug te plaatsten.
Als richtlijn kan worden genomen dat meer dan 3 m² uitnemen en/of het vervangen van meer dan 3 plavuizen tot 0,36 m² per stuk dan wel meer dan 1 bij plavuizen groter dan 0,36 m² per stuk, een aanzienlijk deel is .
Ook vergunningsvrije werkzaamheden moeten voldoen aan de onder Restauratietechnische toets geformuleerde minimale kwaliteitscriteria. Tegen excessen kan worden opgetreden op basis van het algemene beschermingsartikel (artikel 11, lid 1 Mw).

Actie bij ontbreken van vereiste vergunning:

Zijn de werkzaamheden in uitvoering?
Ja
Stilleggen en legalisatieonderzoek. Legaliseerbaar?
Ja
Actie:

nieuwe vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Herstelbaar?
Ja
Actie:

vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Actie:

proces verbaal

Nee
al uitgevoerd, legalisatieonderzoek. Herstelbaar?
Ja
Actie:

vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Is er een alternatieve oplossing?
Ja
Actie:

vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Actie:

Proces Verbaal

Het vervangen van een plavuis die onderdeel uitmaakt van een livre ouvert is vergunningsplichtig

Toelichting

De doorlopende tekening over meerdere plavuizen is uniek. Met het vervangen is de vloer onherstelbaar beschadigd

Actie bij ontbreken van vereiste vergunning:

Zijn de werkzaamheden in uitvoering?
Ja
Stilleggen en legalisatieonderzoek. Legaliseerbaar?
Ja
Actie:

nieuwe vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Herstelbaar?
Ja
Actie:

vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Actie:

proces verbaal

Nee
al uitgevoerd, legalisatieonderzoek. Herstelbaar?
Ja
Actie:

vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Is er een alternatieve oplossing?
Ja
Actie:

vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Actie:

Proces Verbaal

Restauratietechnische toets

Plavuizen vloeren die in schelpen zijn gelegd moeten mogen niet worden gelijmd maar moeten opnieuw in schelpen worden geplaatst

Toelichting

De oude plavuizen zijn overwegend niet geheel vlak. Daarnaast zijn de platen opnieuw uitneembaar.

Actie bij afwijking

Stillegging. Legalisatieonderzoek.

De natuurstenen plavuizen worden koud tegen elkaar aangelegd zonder wezenlijke voeg

Toelichting

Het aanbrengen van een voeg verandert het beeld en het karakter van de vloer en is daarmee een verstoring van het monument

Actie bij afwijking

Stillegging. Legalisatieonderzoek.

Eventueel nieuw in te passen elementen moeten eenzelfde natuursteensoort zijn die in formaat, kleur en textuur aansluit bij de bestaande vloer

Toelichting

Wanneer het nieuwe element in enige vorm wezenlijk afwijkt van de omliggende vloer werkt dit ontsierend. Wanneer de bestaande plavuizen bijvoorbeeld gezoet, geschuurd of gepolijst zijn, zal het nieuwe natuursteen een zelfde oppervlaktebehandeling moeten krijgen als bestaand.

Actie bij afwijking

Stillegging. Legalisatieonderzoek.