Logo Monumententoezicht Logo Erm 0toezichtsrapportage

Isolatie

Juridische toets

Het na-isoleren van een vloer is vergunningsplichtig

Toelichting

Bij een verkeerde vorm van na-isolatie kan schade ontstaan aan de historische constructie, met name bij houten vloeren. Daarnaast zijn er systemen, zoals spuitsystemen, die niet reversibel zijn.

Actie bij ontbreken van vereiste vergunning:

Zijn de werkzaamheden in uitvoering?
Ja
Stilleggen en legalisatieonderzoek. Legaliseerbaar?
Ja
Actie:

nieuwe vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Herstelbaar?
Ja
Actie:

vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Actie:

proces verbaal

Nee
al uitgevoerd, legalisatieonderzoek. Herstelbaar?
Ja
Actie:

vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Is er een alternatieve oplossing?
Ja
Actie:

vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Actie:

Proces Verbaal

Restauratietechnische toets

Onder een houten vloer boven een kruipruimte mogen geen damp dichte isolatielagen worden aangebracht

Toelichting

Bij traditionele isolatiematerialen moet bij gevel en dakisolatie aan de warme zijde een dampremmende folie worden aangebracht. Wanneer de houten vloer aan de bovenzijde wordt afgewerkt met een dampdichte vloerafwerking (laminaat, zeil, synthetische vloerbedekking etc.) zit de vloer opgesloten tussen dampdichte lagen wat kan leiden tot verstikking van de vloer.
Het is aan te raden om het isolatiemateriaal direct tegen de vloer aan te brengen en niet een luchtruimte te laten ontstaan. Anders dient de ruimte tussen de vloer en de het isolatiemateriaal geventileerd worden hetgeen doorgaans lastig is. Wanneer de isolatie op de vloer wordt aangepast doet dit probleem zich niet voor. De kruipruimte moet overigens goed geventileerd zijn met buitenlucht.

Actie bij afwijking

Stillegging. Legalisatieonderzoek.