Logo Monumententoezicht Logo Erm 0toezichtsrapportage

Hout

Juridische toets

Het uitnemen of vervangen van een aanzienlijk deel van het vloerhout van een plankenvloer is vergunningsplichtig

Toelichting

Dit geld ook voor uitnemen met als doel de planken weer terug te plaatsten.
Als richtlijn kan worden genomen dat meer dan 3 m² een aanzienlijk deel is. De kans op beschadiging bijvoorbeeld door splijten van vloerhout is reëel.
Ook vergunningsvrije werkzaamheden moeten voldoen aan de onder Restauratietechnische toets geformuleerde minimale kwaliteitscriteria. Tegen excessen kan worden opgetreden op basis van het algemene beschermingsartikel (artikel 11, lid 1 Mw).

Actie bij ontbreken van vereiste vergunning:

Zijn de werkzaamheden in uitvoering?
Ja
Stilleggen en legalisatieonderzoek. Legaliseerbaar?
Ja
Actie:

nieuwe vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Herstelbaar?
Ja
Actie:

vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Actie:

proces verbaal

Nee
al uitgevoerd, legalisatieonderzoek. Herstelbaar?
Ja
Actie:

vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Is er een alternatieve oplossing?
Ja
Actie:

vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Actie:

Proces Verbaal

Het uitvoeren van werkzaamheden aan een historisch parket en houten afwerkvloeren, is vergunningsplichtig

Toelichting

Wanneer het gaat om werkzaamheden die verder gaan dan gewoon onderhoud zoals reparaties, het opschuren of het aanbrengen van een oppervlaktebescherming in een afwijkend systeem is een vergunning vereist. Van een afwijkend systeem is bijvoorbeeld sprake wanneer een transparant afgewerkte plankenvloer dekkend wordt geschilderd of andersom of wanneer een geboende parketvloer een vernislaag krijgt. Opnieuw onderhoudswas of vernis aanbrengen op een reeds geboende of geverniste parketvloer is niet vergunningplichtig.

Actie bij ontbreken van vereiste vergunning:

Zijn de werkzaamheden in uitvoering?
Ja
Stilleggen en legalisatieonderzoek. Legaliseerbaar?
Ja
Actie:

nieuwe vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Herstelbaar?
Ja
Actie:

vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Actie:

proces verbaal

Nee
al uitgevoerd, legalisatieonderzoek. Herstelbaar?
Ja
Actie:

vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Is er een alternatieve oplossing?
Ja
Actie:

vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Actie:

Proces Verbaal

Restauratietechnische toets

Bij het uitnemen mogen historische planken niet beschadigen

Toelichting

Door met een koevoet willekeurig een plank proberen te liften kan deze sterk beschadigen. Met name bij planken die met smeedijzeren nagels zijn gespijkerd is het aan te bevelen deze eerst te ontspijkeren. Als richtlijn kan worden genomen dat wanneer meer dan 20 % van de uitgenomen planken is beschadigd de methode waarschijnlijk te grof is, tenzij de planken door houtaantasting zelf al zijn aangetast. Voor diverse uitneemmethoden zie het informatieblad van de RCE: Houten vloeren

Actie bij afwijking

Is een aanzienlijk deel van de vloer al uitgenomen en daarmee een aanzienlijk aantal planken beschadigd? Richtlijn: Als richtlijn kan worden genomen dat meer dan 10 m² een aanzienlijk deel is?
Ja
Actie:

Stillegging. Legalisatieonderzoek.

Nee
Actie:

Een meer terughoudende methode van uitnemen verlangen. De beschadigde planken indien mogelijk laten herstellen. Indien hier geen gehoor aan wordt gegeven: stillegging. Legalisatieonderzoek.

Gespleten oude vloer planken mogen in beginsel niet worden vervangen

Toelichting

Vaak zijn scheuren en spleten in planken goed te lijmen. Pas wanneer een plank niet redelijkerwijs te herstellen is (meerdere spleten) is vervanging toegestaan.

Actie bij afwijking

Verlangen dat de oude plank wordt gerepareerd en herplaatst. Indien hier geen gehoor aan wordt gegeven: stillegging. Legalisatieonderzoek.

Parketvloeren moeten op een deskundige mannier worden gerestaureerd waarbij de eventueel in te passen elementen aansluiten bij de kleur en textuur van de vloer

Toelichting

Restauratie van een oude parketvloer is werk van specialisten. Het ondeskundig vervangen, loshalen en schuren kan een historische vloer ruïneren. Bijvoorbeeld het schuren van een relatief dunne vloer kan deze vernietigen. Voor uitvoeringsrichtlijnen voor werkzaamheden bij het onderhoud en de restauratie van historisch parket en houten afwerkvloeren zie de Uitvoeringsrichtlijn Historisch Parket: URL 4013

Actie bij afwijking

Bij gerede twijfel aan de deskundigheid (er treed schade op en/of de nieuw in te brengen plankjes wijken sterk af van bestaand):stillegging. Legalisatieonderzoek.

Bij het uitnemen van delen van een parket- en houten afwerkvloeren moet de vloer voorafgaand goed worden gedocumenteerd, moeten de uitgenomen onderdelen worden gecodeerd en vast gelegd van welke positie ze afkomstig zijn

Actie bij afwijking

Wordt de vloer uitgenomen zonder dat deze wordt gedocumenteerd?
Ja
Actie:

Stillegging. Legalisatieonderzoek.

Nee
Actie:

Een meer terughoudende methode van uitnemen verlangen. De beschadigde planken indien mogelijk laten herstellen. Indien hier geen gehoor aan wordt gegeven: stillegging. Legalisatieonderzoek.

Bij herstel van een bestaande parket en houten afwerkvloeren moet gebruik worden gemaakt van dezelfde historische bevestigingstechnieken als bestaand

Toelichting

Parketten en houten afwerkvloeren die voorzien zijn van bijvoorbeeld veren, groeven of zwaluwstaartverbindingen moeten uitgenomen of nieuwe onderdelen op eenzelfde manier worden bevestigd.

Actie bij afwijking

Indien een andere bevestigingstechniek wordt gebruikt als bestaand: stillegging. Legalisatieonderzoek.

Het toepassen van 1-component PU-lijm bij parket- en houten afwerkvloeren is niet toegestaan

Toelichting

1 component PU-lijmen zijn niet geschikt voor het verlijmen van zowel oude als nieuw onderdelen aangezien ze niet reversibel zijn. In de toekomst zijn onderdelen die met dergelijke lijmen zijn bevestigd niet zonder schade aan de vloer te verwijderen. Reversibele lijmen die wel geschikt zijn voor het verlijmen van houten afwerkvloeren zijn bijvoorbeeld huid- en beenderlijmen of lijmen op basis van aceton of ethylacetaat.

Actie bij afwijking

Is nog maar een zeer klein deel van de vloer gelegd?
Ja
Actie:

laat de vloer verder verlijmen met een reversibele lijm.

Nee
Actie:

stillegging. Legalisatieonderzoek.

Parket- en houten afwerkvloeren met een onderhoudswas mogen niet worden geschuurd

Toelichting

Door de wrijving en de warmte die tijdens het schuren ontstaat trekt de oude waslaag dieper in de poriën van het hout en wordt deze in het hout ‘gebrand’.

Actie bij afwijking

Indien een vloer die is behandeld met een onderhoudswas wordt geschuurd: stillegging. Legalisatieonderzoek.

Het gebruik van harde ‘slijtvaste’ parketlak op basis van kunstharsen, zoals urethanen, op historische parketten en houten afwerkvloeren is niet toegestaan

Toelichting

De producten zijn alleen te verwijderen door zeer intensief te schuren, waardoor schade aan de parket- of houten afwerkvloer ontstaat.

Actie bij afwijking

Indien een vloer wordt behandeld met slijtvaste parketlak: stillegging. Legalisatieonderzoek.