Logo Monumententoezicht Logo Erm 0toezichtsrapportage

Stucplafonds

Juridische toets

Het vervangen of deels vervangen van een plafond is vergunningspichtig

Toelichting

Ook het uitnemen van bijvoorbeeld de geornamenteerde delen en deze herplaatsen in een nieuw plafond is vergunningsplichtig. Vaak is een oud plafond goed te herstellen. Vervangen is dan onnodig en daarmee een aantasting.
Ook vergunningsvrije werkzaamheden moeten voldoen aan de onder Restauratietechnische toets geformuleerde minimale kwaliteitscriteria. Tegen excessen kan worden opgetreden op basis van het algemene beschermingsartikel (artikel 11, lid 1 Mw).

Actie bij ontbreken van vereiste vergunning:

Zijn de werkzaamheden in uitvoering?
Ja
Stilleggen en legalisatieonderzoek. Legaliseerbaar?
Ja
Actie:

nieuwe vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Herstelbaar?
Ja
Actie:

vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Actie:

proces verbaal

Nee
al uitgevoerd, legalisatieonderzoek. Herstelbaar?
Ja
Actie:

vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Is er een alternatieve oplossing?
Ja
Actie:

vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Actie:

Proces Verbaal

Het overschilderen van een plafond in een andere kleur is vergunningsplichtig

Toelichting

Kleur is een belangrijk onderdeel van de interieurafwerking. Een wijziging hiervan kan het interieur ontsieren of aantasten. Veelvoorkomend is dat plafonds met allerlei kleurnuances wit worden geschilderd waardoor de expressie vaak verloren gaat.

Actie bij ontbreken van vereiste vergunning:

Zijn de werkzaamheden in uitvoering?
Ja
Stilleggen en legalisatieonderzoek. Legaliseerbaar?
Ja
Actie:

nieuwe vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Herstelbaar?
Ja
Actie:

vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Actie:

proces verbaal

Nee
al uitgevoerd, legalisatieonderzoek. Herstelbaar?
Ja
Actie:

vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Is er een alternatieve oplossing?
Ja
Actie:

vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Actie:

Proces Verbaal

Restauratietechnische toets

Bij het verwijderen van verflagen mag het plafond niet beschadigen

Toelichting

Wanneer bij een stucplafond door veelvuldig overschilderen de ornamentering is dicht geschilderd heeft het de voorkeur dat de verflagen worden verwijderd met de stijfselmethode (door het drogen en krimpen van de aangebrachte stijfsellaag komen de oude verflagen los) of met een speciaal chemisch product. Het afsteken en schuren is de kans op beschadiging groter en dient alleen te worden gedaan door ervaren restauratiestukadoors. Bij het verwijderen van de verflagen moet erop gelet worden of er oude verflagen onderzitten die bewaard moeten blijven.
Het restaureren van historische geornamenteerde en/of beschilderde plafonds is werk voor specialisten.

Actie bij afwijking

In geval van gerede twijfel aan de deskundigheid van de plafondrestaurateur: Stilleggen; legalisatieonderzoek

Bij houten plafonds moeten nieuwe onderdelen een eenzelfde profilering hebben als het te vervangen onderdeel en uitgevoerd in een houtsoort met eenzelfde textuur

Toelichting

Met het wijziging van de profilering wijzigt het uiterlijk hetgeen een aantasting is.
Dezelfde houtsoort heeft de voorkeur. Aangezien deze niet altijd in de juiste kwaliteit voorradig is kan voor een alternatieve houtsoort met eenzelfde textuur worden gekomen. Bijvoorbeeld Meranti heeft een duidelijk andere textuur dan grenen en is derhalve niet geschikt voor de reparatie hiervan.

Actie bij afwijking

Zijn de werkzaamheden uitgevoerd?
Ja
Actie:

Stillegging. Legalisatie onderzoek

Nee
Gaat het om meerdere onderdelen?
Ja
Actie:

Stillegging. Legalisatie onderzoek

Nee
Actie:

Het betreffende onderdeel laten vervangen door een meer passend element. Indien hier geen gehoor aan wordt gegeven: stillegging. Legalisatieonderzoek.