Logo Monumententoezicht Logo Erm 0toezichtsrapportage

Installaties

Juridische toets

Het maken van gaten in historische constructies ten behoeve van installaties of het infrezen van leidingen in historisch muurwerk is vergunningsplichtig

Toelichting

Wanneer installaties worden aangebracht zonder rekening te houden met het monument kan er onnodig veel schade worden toegebracht

Actie bij ontbreken van vereiste vergunning:

Zijn de werkzaamheden in uitvoering?
Ja
Stilleggen en legalisatieonderzoek. Legaliseerbaar?
Ja
Actie:

nieuwe vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Herstelbaar?
Ja
Actie:

vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Actie:

proces verbaal

Nee
al uitgevoerd, legalisatieonderzoek. Herstelbaar?
Ja
Actie:

vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Is er een alternatieve oplossing?
Ja
Actie:

vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Actie:

Proces Verbaal

Het aanbrengen van installaties op of tegen monumenten of het aanbrengen van roosters ten behoeve van installaties is vergunningsplichtig

Toelichting

Wanneer installaties worden aangebracht zonder rekening te houden met het monument kan er onnodig veel schade worden toegebracht. Daarnaast kunnen de voorzieningen sterk ontsierend werken.

Actie bij ontbreken van vereiste vergunning:

Zijn de werkzaamheden in uitvoering?
Ja
Stilleggen en legalisatieonderzoek. Legaliseerbaar?
Ja
Actie:

nieuwe vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Herstelbaar?
Ja
Actie:

vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Actie:

proces verbaal

Nee
al uitgevoerd, legalisatieonderzoek. Herstelbaar?
Ja
Actie:

vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Is er een alternatieve oplossing?
Ja
Actie:

vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Actie:

Proces Verbaal

Restauratietechnische toets

Voor de aanleg van leidingen mag niet door historische balken worden geboord

Toelichting

Het boren van gaten ten behoeve van bijvoorbeeld elektra of verwarmingsleidingen is een aantasting van de balk

Actie bij afwijking

Stilleggen. Herstelplan verlangen voor de balken. Leidingen op een andere manier laten aanbrengen.