Logo Monumententoezicht Logo Erm 0toezichtsrapportage

Betimmering

Juridische toets

Het repareren van houten interieuronderdelen is vergunningsvrij. Het vervangen is vergunningsplichtig

Toelichting

Onderdelen vervangen, zoals het aanschreven van een een stijl is vergunningsvrij. Integraal bijvoobeeld panelen vervangen is geen regulier onderhoud en derhalve vergunningsplichtig.
Ook vergunningsvrije werkzaamheden moeten voldoen aan de onder Restauratietechnische toets geformuleerde minimale kwaliteitscriteria. Tegen excessen kan worden opgetreden op basis van het algemene beschermingsartikel (artikel 11, lid 1 Mw).

Actie bij ontbreken van vereiste vergunning:

Zijn de werkzaamheden in uitvoering?
Ja
Stilleggen en legalisatieonderzoek. Legaliseerbaar?
Ja
Actie:

nieuwe vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Herstelbaar?
Ja
Actie:

vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Actie:

proces verbaal

Nee
al uitgevoerd, legalisatieonderzoek. Herstelbaar?
Ja
Actie:

vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Is er een alternatieve oplossing?
Ja
Actie:

vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Actie:

Proces Verbaal

Restauratietechnische toets

Vervangende onderdelen moeten eenzelfde profilering hebben als het te vervangen onderdeel en uitgevoerd in een houtsoort met eenzelfde textuur

Toelichting

Met het wijziging van de profilering wijzigt het uiterlijk hetgeen een aantasting is.
Dezelfde houtsoort heeft de voorkeur. Aangezien deze niet altijd in de juiste kwaliteit voorradig is kan voor een alternatieve houtsoort met eenzelfde textuur worden gekomen. Bijvoorbeeld Meranti heeft een duidelijk andere textuur dan grenen en is derhalve niet geschikt voor de reparatie hiervan.

Actie bij afwijking

Zijn de werkzaamheden uitgevoerd?
Ja
Actie:

Stillegging. Legalisatie onderzoek

Nee
Gaat het om meerdere onderdelen?
Ja
Actie:

Stillegging. Legalisatie onderzoek

Nee
Actie:

Het betreffende onderdeel laten vervangen door een meer passend element. Indien hier geen gehoor aan wordt gegeven: stillegging. Legalisatieonderzoek.

Aanwijzing

Vaak wordt onnodig overgegaan tot het vervangen van onderdelen die nog eenvoudig gerepareerd kunnen worden. Door bijvoorbeeld uitstukken, aanscherven of aanlassen kunnen aangetaste elementen vaak worden hersteld. Voor bijzondere onderdelen van trappen zoals kwetsbaar houtsnijwerk, afwerking met bijzondere houtsoorten is het aan te bevelen alleen huidenlijm te gebruiken. Voor meer informatie zie de Uitvoeringsrichtlijn Historisch Timmerwerk URL 4001