Logo Monumententoezicht Logo Erm 0toezichtsrapportage

Graffiti

Juridische toets

Graffiti verwijderen is vergunningsvrij

Toelichting

Het verwijderen van graffiti is vergunningsvrij, mits het monument niet wordt beschadigd. Graffiti is het meest eenvoudig te verwijderen binnen 24 uur na aanbrengen.

Restauratietechnische toets

De oppervlaktelaag van een baksteen, natuursteen of een voeg mag niet als gevolg van de reiniging worden aangetast.

Toelichting

Het beschadigen van de oppervlakte ondermijnt de conditie van de gevel. De gevel wordt verstoord.

De gevel heeft ernstige schade ondervonden door graffiti verwijdering. Inmiddels is opnieuw graffiti aangebracht. Een nieuwe reinigingsbeurt zal verdere schade tot gevolg hebben. Een zeer terughoudende aanpak is vereist

Actie bij afwijking

De reiniger er op wijzen dat een meer terughoudende aanpak is vereist. Indien hier geen gehoor aan wordt gegeven: stillegging, legalistaieonderzoek.

Het verwijderen van graffiti door middel van stralen is niet toegestaan.

Toelichting

De methode is niet geschikt voor het verwijderen van verf. Reinigen met een straalmiddel (mechanisch reinigen) kan de oppervlakte beschadigen en ondermijnt de conditie van de gevel. De gevel wordt verstoord.

Actie bij afwijking

Is een omvangrijk deel geveloppervlak gereinigd?
Als richtlijn kan 20% van het geveloppervlak worden genomen. Afhankelijk van de grote van het monument, wanneer minder dan 20% is gereinigd zijn de gevolgen niet dusdanig dat het kiezen voor een andere methode of stoppen met reinigen een onevenredige verstoring van het gevelbeeld oplevert.
Ja
Actie:

Stillegging. Legalisatieonderzoek.

Nee
Is de schade aan het geveloppervlak ernstig van aard?

Richtlijn: De oppervlakte van de baksteen of natuursteen (tekstuur) is gewijzigd. Er is duidelijk materiaalverlies.

Ja
Actie:

Stillegging. legalisatie onderzoek.

Nee
Actie:

Meer terughoudende werkwijze verlangen. Reinigingsproef vragen alvorens men verder mag gaan. Indien hier geen gehoor aan wordt gegeven: stillegging, legalistaieonderzoek.

Aanwijzing

Indien een monumentale gevel met graffiti is beklad, moet eerst worden vastgesteld welk type verf is gebruikt. Vervolgens kan de reinigingstechniek worden bepaald, waarbij in ogenschouw moet worden genomen welke schade de reinigingsmethode kan aanrichten. Voor meer info zie het informatieblad van de RCE: Graffiti op monumenten