Logo Monumententoezicht Logo Erm 0toezichtsrapportage

Pleisterwerk

Juridische toets

Het repareren van pleisterwerk is vergunningsvrij. Het geheel of grotendeels vervangen van pleisterwerk is vergunningsplichtig

Toelichting

Als richtlijn kan worden genomen dat wanneer minder dan 30% van het pleisterwerk tot een maximum van 15 m² wordt vervangen geen vergunning is vereist. Wanneer meer dan de helft van het pleisterwerk wordt vervangen is er geen sprake van plaatselijk herstel.
Ook vergunningsvrije werkzaamheden moeten voldoen aan de onder Restauratietechnische toets geformuleerde minimale kwaliteitscriteria. Tegen excessen kan worden opgetreden op basis van het algemene beschermingsartikel (artikel 11, lid 1 Mw).

Actie bij ontbreken van vereiste vergunning:

Zijn de werkzaamheden in uitvoering?
Ja
Stilleggen en legalisatieonderzoek. Legaliseerbaar?
Ja
Actie:

nieuwe vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Herstelbaar?
Ja
Actie:

vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Actie:

proces verbaal

Nee
al uitgevoerd, legalisatieonderzoek. Herstelbaar?
Ja
Actie:

vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Is er een alternatieve oplossing?
Ja
Actie:

vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Actie:

Proces Verbaal

Restauratietechnische toets

De pleister moeten qua eigenschappen en oppervlakteafwerking aansluiten bij het bestaande pleisterwerk

Toelichting

De pleisters moeten dampopen zijn. Pleisters die qua hardheid of dampdoorlatendheid afwijken kunnen het omliggende pleisterwerk beschadigen of muurwerk beschadigen. Daarnaast kan de hechting onvoldoende zijn of kan de reparatie los raken. Afwijkingen textuur en kleur is een wijziging van het beeld en daarmee ontsierend. Kunststof gebonden pleisters zijn niet toegestaan.

Actie bij afwijking

Gaat het om plaatselijk herstel van pleisterwerk?
Wanneer er meer dan 30% van het werk is uitgevoerd waarbij het totale werk meer dan 20 m² bedraagt is er sprake van een gevorderd stadium.
Ja
Actie:

De reparatieplekken laten verwijderen en een passende pleister met eenzelfde textuur als bestaand aan laten brengen. Proef vragen alvorens toestemming te geven verder te gaan. Indien hier geen gehoor aan wordt gegeven: stilleging. Legalisatieonderzoek.

Nee
Zijn de werkzaamheden in een gevorderd stadium?
Ja
Actie:

Stillegging. Legalisatieonderzoek.

Nee
Is de nieuwe pleisterlaag eenvoudig zonder wezenlijke schade voor de ondergrond weer te verwijderen?
Ja
Actie:

Aangebrachte pleisterlaag laten verwijderen en een passende pleister met eenzelfde textuur als bestaand aan laten brengen. Proef vragen alvorens toestemming te geven verder te gaan.

Nee
Actie:

Stillegging. Legalisatieonderzoek

Hoekbeschermers zijn niet toegestaan

Toelichting

Hoekbeschermers zijn zichtbaar en daarmee ontsierend. De oplossing sluit niet aan bij een ambachtelijke werkwijze

Actie bij afwijking

Is het werk nog in uitvoering?
Ja
Actie:

Hoekbeschermers laten verwijderen en op een ambachtelijke manier laten herstellen. Indien hier geen gehoor aan wordt gegeven: stilleging. Legalisatieonderzoek.

Nee
Actie:

Stillegging. Legalisatieonderzoek.

Aanwijzing

Het is van groot belang dat historische constructies damp-open worden gehouden. Vocht uit het gebouw migreert in dampvorm door de constructie.