Logo Monumententoezicht Logo Erm 0toezichtsrapportage

Isolatie

Juridische toets

Het isoleren van buitengevels is vergunningsplichtig

Toelichting

Wanneer het isolateren van buitengevels op een foutieve wijze gebeurd, zowel bij massieve als bij spouwmuren, kunnen als gevolg van bouwfysische problemen schade ontstaan

Actie bij ontbreken van vereiste vergunning:

Zijn de werkzaamheden in uitvoering?
Ja
Stilleggen en legalisatieonderzoek. Legaliseerbaar?
Ja
Actie:

nieuwe vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Herstelbaar?
Ja
Actie:

vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Actie:

proces verbaal

Nee
al uitgevoerd, legalisatieonderzoek. Herstelbaar?
Ja
Actie:

vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Is er een alternatieve oplossing?
Ja
Actie:

vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Actie:

Proces Verbaal

Restauratietechnische toets

Bij steensmuren moet het isolatiemateriaal rechtstreeks tegen de muur worden aangebracht.

Toelichting

Een luchtspouw moet met buitenlucht geventileerd worden. Wanneer dit ontbreekt kan vocht in de spouw ophopen. Wel ventilatie aanbrengen betekent veel gaten maken in de gevel hetgeen een aantasting is. Daarnaast is door de aanwezigheid van vloeren de ventilatie niet overal te garanderen.

Actie bij afwijking

Zijn de werkzaamheden al gevorderd?
Wanneer meer dan 30% van de werkzaamheden zijn uitgevoerd waarbij het te isoleren oppervlak meer dan 30 m² is er sprake van een gevorderd stadium.
Ja
Actie:

Stillegging. Legalisatieonderzoek.

Nee
Actie:

De reeds aangebrachte voorzetwanden laten verwijderen en de voorzetwand naadloos tegen de buitengevel aan laten brengen. Indien hier geen gehoor aan wordt gegeven: stilleging. Legalisatieonderzoek

Isolatiemateriaal moet achter een strijkbalk worden doorgezet

Toelichting

Wanneer isolatiemateriaal tot tegen de balk wordt geplaatst en de ruimte tussen gevel en balk niet wordt gevuld kan zich achter de balk vocht ophopen. De balk in pakken en achter het isolatiemateriaal leggen leidt tot verstikking van de balk. De dikte van het isolatiemateriaal achter de strijkbalk moet minimaal 25 mm bedragen om bouwfysische problemen te voorkomen.

Actie bij afwijking

Alsnog isolatiemateriaal tussen strijkbalk en gevel laten aanbrengen. Indien hier geen gehoor aan wordt gegeven: stilleging. Legalisatieonderzoek
Stillegging. Legalisatieonderzoek.

Wanneer er verbindingen zijn tussen het binnen- en buitenblad van een spouwmuur mag een spouwmuur niet gevuld worden met isolatiemateriaal.

Toelichting

Voorwaarde: voor het vullen van een spouwmuur moet de spouw gecontroleerd worden of er geen verbindingen zijn tussen het binnenblad en buitenblad met een endoscoop (camera) O.a. valspecie, doorlopende lateien, betonnen vloeren en balkons kunnen een verbinding vormen tussen het binnen en buitenblad die koudebruggen vormen en vochtproblemen kunnen veroorzaken.

Actie bij afwijking

Stillegging. Legalisatieonderzoek.

Bij het isoleren van een spouwmuur is het belangrijks dat het isolatiemateriaal geen vocht opneemt en niet bijdraagt aan capillair vochttransport

Toelichting

Geschikt zijn bijvoorbeeld: polystyreenkorrels, minerale of cellulose vlokken.

Actie bij afwijking

Stillegging. Legalisatieonderzoek.

Aanwijzing

Bij oude gebouwen kan het isoleren van buitenmuren problemen opleveren. Overwegend zijn oudere gebouwen zodanig gebouwd dat gevelisolatie doorgaans niet overal kan worden doorgezet. Op de koudere plekken die hierdoor ontstaan, koudebruggen genaamd, kan condens optreden die tot vochtplekken en schimmelvorming kunnen leiden. Ook ontstaat het risico tot inwendige condensatie door de afkoelende warmere lucht die door de ademende constructie heen gaat en water verliest. Plaatselijk kan de constructie hierdoor erg nat worden hetgeen tot bijvoorbeeld rottende houten balken en roestende ijzeren gevelankers leidt. Zo kan een gebouw, dat misschien al honderden jaren in een prima conditie verkeert, in enkele jaren verloren gaan.
Het is belangrijk te realiseren dat isolatie van wanden in verhouding een gering effect heeft als de isolatiewaarde van de ramen niet verbeterd is. De isolatiewaarde van de totale constructie wordt immers bepaald door de zwakste schakel. Het is bij het isoleren van de gevels dan ook van belang dat dit in samenhang gebeurt met de ramen.