Logo Monumententoezicht Logo Erm 0toezichtsrapportage

Hout

Juridische toets

Het plaatselijk vervangen van door houtrot aangetaste houten geveldelen is vergunningsvrij.

Toelichting

Als richtlijn kan worden genomen dat wanneer minder dan 15% van de gevel wordt vervangen tot een maximum van 15 m² is geen vergunning is vereist. Wanneer meer dan 15 % wordt vervangen is er geen sprake van plaatselijk herstel.
Ook vergunningsvrije werkzaamheden moeten voldoen aan de onder Restauratietechnische toets geformuleerde minimale kwaliteitscriteria. Tegen excessen kan worden opgetreden op basis van het algemene beschermingsartikel (artikel 11, lid 1 Mw).

Actie bij ontbreken van vereiste vergunning:

Zijn de werkzaamheden in uitvoering?
Ja
Stilleggen en legalisatieonderzoek. Legaliseerbaar?
Ja
Actie:

nieuwe vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Herstelbaar?
Ja
Actie:

vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Actie:

proces verbaal

Nee
al uitgevoerd, legalisatieonderzoek. Herstelbaar?
Ja
Actie:

vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Is er een alternatieve oplossing?
Ja
Actie:

vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Actie:

Proces Verbaal

Restauratietechnische toets

Houten onderdelen mogen pas worden vervangen als reparatie niet meer mogelijk is.

Toelichting

Het vervangen van houten onderdelen kan ten kosten gaan van historische materiaal hetgeen een aantasting is van het monument. Kleine plaatselijke aantastingen zijn goed te repareren.

Actie bij afwijking

Zijn de vervangen elementen nog terug te plaatsen?
Wanneer meer dan 3 onderdelen zijn vervangen is spraken van een omvangrijke ingreep?
Ja
Actie:

De onderdelen laten herplaatsen en laten herstellen. Indien hier geen gehoor aan wordt gegeven: stilleging. Legalisatieonderzoek.

Nee
Is een omvangrijk deel van het werk al uitgevoerd?
Ja
Actie:

Stillegging. Legalisatieonderzoek.

Nee
Actie:

Wanneer er nog meer onderdelen zijn die kunnen worden gerepareerd ipv vervangen aangeven dat de overige onderdelen moeten worden hersteld. Indien hier geen gehoor aan wordt gegeven: stilleging. Legalisatieonderzoek.

De houten delen moeten qua maat, profilering en houtsoort aansluiten bij het bestaande werk.

Toelichting

Wanneer de delen afwijken werkt dit ontsierend. Een afwijkende houtsoort is mogelijk waanneer de textuur niet wijzigt. Meranti bijvoorbeeld heeft een andere structuur en daarmee uitstraling dan bijvoorbeeld grenen.

Actie bij afwijking

Is een omvangrijk deel van het werk al uitgevoerd?
Als richtlijn kan worden genomen dat wanneer dan 15% van de gevel is uitgevoerd of meer dan 15 m² al een groot deel is uitgevoerd.
Ja
Actie:

Stillegging. Legalisatieonderzoek.

Nee
Actie:

De nieuw aangebrachte onderdelen laten verwijderen en laten vervangen voor onderdelen die wel aansluiten bij het bestaande werk. Monster overleggen. Indien hier geen gehoor aan wordt gegeven: stilleging. Legalisatieonderzoek.

Aanwijzing

Voor aanvullende informatie zie: Uitvoeringsrichtlijn Hout in het buitenklimaat