Logo Monumententoezicht Logo Erm 0toezichtsrapportage

Oliën

Juridische toets

Het oliën van reeds geoliede gevel in eenzelfde kleur is vergunningsvrij

Toelichting

Een wijziging van de kleur of het oliën van ongeoliede geveldelen kan negatieve gevolgen hebben voor de beeldkwaliteit van het monument.
Ook vergunningsvrije werkzaamheden moeten voldoen aan de onder Restauratietechnische toets geformuleerde minimale kwaliteitscriteria. Tegen excessen kan worden opgetreden op basis van het algemene beschermingsartikel (artikel 11, lid 1 Mw).

Actie bij ontbreken van vereiste vergunning:

Zijn de werkzaamheden in uitvoering?
Ja
Stilleggen en legalisatieonderzoek. Legaliseerbaar?
Ja
Actie:

nieuwe vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Herstelbaar?
Ja
Actie:

vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Actie:

proces verbaal

Nee
al uitgevoerd, legalisatieonderzoek. Herstelbaar?
Ja
Actie:

vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Is er een alternatieve oplossing?
Ja
Actie:

vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Actie:

Proces Verbaal

Restauratietechnische toets

Er dient met een blanke half rauwe/half gekookte lijnolie te worden gewerkt, met een minimum aan siccatieven.

Toelichting

Andere recepturen zijn geen traditionele gevelolie. De duurzaamheid van een ander product op een geoliede ondergrond is veelal onvoldoende.
Als richtlijn kan maximaal 2% siccatieven worden genomen. Siccatief zorgt voor de verharding van de lijnolie; bij gebruik van te veel siccatief blijft de gevel te veel glimmen, bij te weinig siccatief blijft die kleverig en kan snel vervuilen.

Actie bij afwijking

Stillegging. Legalisatieonderzoek.

Indien er sprake is van voegwerkherstel of inboeting minimaal 8 weken wachten met oliën.

Toelichting

Als een voeg niet volledig is uitgehard zal verzeping van de voegmortel optreden.

Actie bij afwijking

Stillegging. Legalisatieonderzoek

De kleur wijkt af van de bestaande kleur

Toelichting

Een wijziging van de kleur leidt tot een wijziging van het beeld waardoor het aanzicht kan worden verstoord.

Actie bij afwijking

Stillegging. Legalisatieonderzoek

De ondergrond en de omgevingscondities moeten geschikt zijn om te schilderen

Toelichting

Voor de kwaliteit van het schilderwerk moeten de volgende voorwaarden in acht worden genomen:

  • De temperatuur van de ondergrond is hoger dan of gelijk aan 5 °C en lager dan of gelijk aan 30 °C (er wordt niet in de directe zon gewerkt).
  • De ondergrondtemperatuur moet dient minimaal 3 °C boven het dauwpunt liggen.
  • De omgevingstemperatuur is hoger dan of gelijk aan 3 °C is. De relatieve vochtigheid is lager dan of gelijk aan 85%.
  • Het vochtgehalte in de ondergrond is maximaal 6 %.

Actie bij afwijking

Werkzaamheden laten stoppen.

Aanwijzing

Voor meer informatie zie de richtlijn van de ERM URL 4009 Historisch schilderwerk