Logo Monumententoezicht Logo Erm 0toezichtsrapportage

Hydrofoberen

Juridische toets

Het hydrofoberen van gevels is vergunningsplichtig

Toelichting

Hydrofobeermiddelen kunnen bij een foutieve toepassing grote schade aan het gevelwerk toebrengen, als gevolg van bijvoorbeeld vochtophoping en zouten. Een hydrofobeerlaag is daarbij niet reversibel. In de regel is hydrofoberen van gevels alleen toegestaan, wanneer bouwkundige maatregelen geen oplossing bieden om vochtdoorslag in gevels te voorkomen

Actie bij ontbreken van vereiste vergunning:

Zijn de werkzaamheden in uitvoering?
Ja
Stilleggen en legalisatieonderzoek. Legaliseerbaar?
Ja
Actie:

nieuwe vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Herstelbaar?
Ja
Actie:

vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Actie:

proces verbaal

Nee
al uitgevoerd, legalisatieonderzoek. Herstelbaar?
Ja
Actie:

vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Is er een alternatieve oplossing?
Ja
Actie:

vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Actie:

Proces Verbaal

Restauratietechnische toets

De te hydrofoberen gevel moet technisch in orde zijn.

Toelichting

Er mogen geen (haar)scheuren zitten en het voegwerk etc. moet in goede conditie verkeren. Wanneer een gevel technische mankementen vertoont kan inwateren optreden. Wanneer er water achter de hydrofobeerlaag komt kan dit tot gevolgschade leiden.

Actie bij afwijking

De gevel eerst technisch laten herstellen alvorens de werkzaamheden mogen worden voortgezet. Indien hier geen gehoor aan wordt gegeven: stilleging. Legalisatieonderzoek.

Aanwijzing

In de regel is hydrofoberen van gevels ongewenst tenzij bouwkundige maatregelen geen oplossing bieden om vochtdoorslag in gevels te voorkomen.
Voor meer info zie het informatieblad van de RCE: Hydrofoberen