Logo Monumententoezicht Logo Erm 0toezichtsrapportage

Antigraffiti

Juridische toets

Het aanbrengen van een anti graffitisysteem is vergunningsplichtig.

Toelichting

Een foutieve toepassing van een anti graffitisysteem kan tot schade leiden. Permanente en semi permanente systemen zijn daarbij overwegend niet reversibel. Ze zijn vaak niet zonder schade aan de ondergrond te verwijderen. Permanente systemen zijn vaak onvoldoende dampopen waardoor vochtopeenhoping kan ontstaan.
Verouderde systemen wateren in wat tot schade kan leiden en verkleuren wat ontsiert.

Actie bij ontbreken van vereiste vergunning:

Zijn de werkzaamheden in uitvoering?
Ja
Stilleggen en legalisatieonderzoek. Legaliseerbaar?
Ja
Actie:

nieuwe vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Herstelbaar?
Ja
Actie:

vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Actie:

proces verbaal

Nee
al uitgevoerd, legalisatieonderzoek. Herstelbaar?
Ja
Actie:

vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Is er een alternatieve oplossing?
Ja
Actie:

vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Actie:

Proces Verbaal

Restauratietechnische toets

Een antigraffiti systeem moet (indien mogelijk) bovenaan aansluit op een waterlijst of afzaat

Toelichting

Regenwater kan anders achter de beschermende laag komen wat door de belemmering van de droging tot schade kan leiden. Anders (indien mogelijk) aan de onderzijde een strook vrij houden.

Actie bij afwijking

Is de laag volledig gedroogd?
Ja
Actie:

Geen directe oplossing voorhanden. Bedrijf en opdrachtgever wijzigen op overtreding. Legalisatieonderzoek.

Nee
Actie:

Stillegging. Aansturen op verwijdering antigraffiti laag. Fabrikant product direct informeren naar verwijderingsmethode. Legalisatieonderzoek.