Logo Monumententoezicht Logo Erm 0toezichtsrapportage

Beton

Juridische toets

Plaatselijk betonreparatie is vergunningsvrij. Het grootschalig bloot leggen van wapening en een nieuwe oppervlaktelaag aanbrengen is vergunningspichtig

Toelichting

Als richtlijn kan worden genomen dat meer dan 20 % van het geveloppervlak wordt aangepakt.

Actie bij ontbreken van vereiste vergunning:

Zijn de werkzaamheden in uitvoering?
Ja
Stilleggen en legalisatieonderzoek. Legaliseerbaar?
Ja
Actie:

nieuwe vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Herstelbaar?
Ja
Actie:

vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Actie:

proces verbaal

Nee
al uitgevoerd, legalisatieonderzoek. Herstelbaar?
Ja
Actie:

vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Is er een alternatieve oplossing?
Ja
Actie:

vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Actie:

Proces Verbaal

Het schilderen van ongeverfd beton is vergunningsplichtig

Actie bij ontbreken van vereiste vergunning:

Zijn de werkzaamheden in uitvoering?
Ja
Stilleggen en legalisatieonderzoek. Legaliseerbaar?
Ja
Actie:

nieuwe vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Herstelbaar?
Ja
Actie:

vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Actie:

proces verbaal

Nee
al uitgevoerd, legalisatieonderzoek. Herstelbaar?
Ja
Actie:

vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Is er een alternatieve oplossing?
Ja
Actie:

vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Actie:

Proces Verbaal

Restauratietechnische toets

De reparatieplekken hebben een ander kleur, oppervlaktestructuur dan bestaand.

Toelichting

De bestaande kleur, oppervlakte textuur en oppervlakte behandeling kunnen een wezenlijk onderdeel zijn van de architectonische expressie. Het is van belang dat reparaties eenzelfde afwerking en uiterlijk krijgen als de te herstellen betonconstructie.

Actie bij afwijking

Is een omvangrijk deel van het werk al uitgevoerd?
Richtlijn: Als richtlijn kan worden aangehouden dat per gevel meer dan ca 20% van het geveloppervlak is aangepakt tot een maximaal reparatieoppervlak van 5 m².
Ja: Stillegging. Legalisatieonderzoek.
Nee: Zijn de reparatieplekken eenvoudig te verwijderen?
Ja: De reparatieplekken laten verwijderen en opnieuw mortel laten aanbrengen. Proef vragen alvorens toestemming te geven verder te gaan. Indien hier geen gehoor aan wordt gegeven: stilleging. Legalisatieonderzoek
Nee: Voor de overige reparatieplekken een andere oppervlakteafwerking verlangen. Proef vragen alvorens toestemming te geven verder te gaan. Indien hier geen gehoor aan wordt gegeven: stilleging. Legalisatieonderzoek

Kunsthars gebonden herstelmortels zijn niet toegestaan

Toelichting

Reparatiemortels moeten qua mechanische eigenschappen, met name sterkte en elasticiteitsmodulus aansluiten bij het bestaande werk.

Actie bij afwijking

Is een omvangrijk deel van het werk al uitgevoerd?
Richtlijn: Als richtlijn kan worden aangehouden dat per gevel meer dan ca 20% van het geveloppervlak is aangepakt tot een maximaal reparatieoppervlak van 5 m².
Ja: Stillegging. Legalisatieonderzoek.
Nee: Zijn de reparatieplekken eenvoudig te verwijderen?
Ja: De reparatieplekken laten verwijderen en opnieuw mortel laten aanbrengen. Proef vragen alvorens toestemming te geven verder te gaan. Indien hier geen gehoor aan wordt gegeven: stilleging. Legalisatieonderzoek
Nee: Voor de overige reparatieplekken een andere oppervlakteafwerking verlangen. Proef vragen alvorens toestemming te geven verder te gaan. Indien hier geen gehoor aan wordt gegeven: stilleging. Legalisatieonderzoek

Het bij een restauratieplek vrijgekomen betonstaal moet worden ontroest en voorbehandeld alvorens de reparatiemortel wordt aangebracht

Toelichting

Voorkom besmetting van de betonoppervlakken door de vrijkomende roestdelen.

Actie bij afwijking

Is een omvangrijk deel van het werk al uitgevoerd?
Richtlijn: Als richtlijn kan worden aangehouden dat per gevel meer dan ca 20% van het geveloppervlak is aangepakt tot een maximaal reparatieoppervlak van 5 m².
Ja: Stillegging. Legalisatieonderzoek.
Nee: Zijn de reparatieplekken eenvoudig te verwijderen?
Ja: De reparatieplekken laten verwijderen, het betonstaal laten ontroesten en/of behandelen en opnieuw mortel laten aanbrengen. Indien hier geen gehoor aan wordt gegeven: stilleging. Legalisatieonderzoek
Nee: Voor de overige reparatieplekken verlangen dat het betonstaal wordt ontroest en behandeld. Indien hier geen gehoor aan wordt gegeven: stilleging. Legalisatieonderzoek

De ondergrond mag niet te droog zijn

Toelichting

Bij een te droge ondergrond vindt te veel wateronttrekking plaatst en kan de hechtlaag ‘verbranden’ De reparatie-mortel moet nat-in-nat op de hechtlaag worden aangebracht.

Actie bij afwijking

Werkzaamheden laten stoppen.

De ondergrond en de omgevingscondities moeten geschikt zijn om te schilderen

Toelichting

Voor de kwaliteit van het schilderwerk moeten de volgende voorwaarden in acht worden genomen:

  • De temperatuur van de ondergrond is hoger dan of gelijk aan 5 °C en lager dan of gelijk aan 30 °C (er wordt niet in de directe zon gewerkt).
  • De ondergrondtemperatuur moet dient minimaal 3 °C boven het dauwpunt liggen.
  • De omgevingstemperatuur is hoger dan of gelijk aan 3 °C is. De relatieve vochtigheid is lager dan of gelijk aan 85%.
  • Het vochtgehalte in het hout is maximaal 18 %. / Het vochtgehalte in de ondergrond is maximaal 6 % (beton en metselwerk).

Actie bij afwijking

Werkzaamheden laten stoppen.

Aanwijzing

Voor meer informatie zie URL 4005 Betonrestauratie – Realisatie en de informatiebladen van de RCE Beton Schade en analyse , Beton Onderhoud en herstel en Beton Herstel en uitvoering