Logo Monumententoezicht Logo Erm 0toezichtsrapportage

Zink/koper/lood

Juridische toets

Juridische toets

Het geheel of een aanzienlijk deel vervangen van een metalen dak is vergunningsplichtig

Toelichting

Als richtlijn kan worden aangehouden dat vervangen tot 25% van de leien van het totale dak tot een maximum van 25 m², vergunningsvrij is.

Actie bij ontbreken van vereiste vergunning:

Zijn de werkzaamheden in uitvoering?
Ja
Stilleggen en legalisatieonderzoek. Legaliseerbaar?
Ja
Actie:

nieuwe vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Herstelbaar?
Ja
Actie:

vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Actie:

proces verbaal

Nee
al uitgevoerd, legalisatieonderzoek. Herstelbaar?
Ja
Actie:

vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Is er een alternatieve oplossing?
Ja
Actie:

vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Actie:

Proces Verbaal

Het vervangen van goten en klein metaalwerk in hetzelfde materiaal en uitgevoerd overeenkomstig bestaand is vergunningsvrij

Toelichting

In de regel worden goten en klein metaalwerk vervangen omwille van lekkage. Het is aan te bevelen lekkage zo snel mogelijk te verhelpen ter voorkoming van gevolgschade.

Restauratietechnische toets

Het toe te passen zink is minimaal Zink 1,0 mm

Toelichting

Uit het oogpunt van duurzaamheid wordt de minimale dikte verlangd. Dunnere metaaldikten vergroot de kans lekkage wat kan leiden tot schade aan het monument.

Actie bij afwijking

Is een aanzienlijk deel van het werk al uitgevoerd?
Als richtlijn kan worden aangehouden dat meer dan 5 strekkende meter of 25% of meer dan 25 m² van het dakvlak, een aanzienlijk deel is.
Ja
Actie:

Stillegging. Legalisatie onderzoek

Nee
Actie:

Het reeds aangebrachte metaal laten vervangen door metaal met de juiste dikte/zwaarte. Indien hier geen gehoor aan wordt gegeven: stillegging. Legalisatie onderzoek.

Voor een koperen dak is de dikte van het koper minimaal 0,7 mm. Voor een koperen goot moet minimaal 0,8 mm worden toegepast. Bij een gootbreedte van meer dan 700 mm moet minimaal een dikte van 1,0 mm worden toegepast

Toelichting

Uit het oogpunt van duurzaamheid wordt de minimale dikte verlangd. Dunnere metaaldikten vergroot de kans lekkage wat kan leiden tot schade aan het monument.

Actie bij afwijking

Is een aanzienlijk deel van het werk al uitgevoerd?
Als richtlijn kan worden aangehouden dat meer dan 5 strekkende meter of 25% of meer dan 25 m² van het dakvlak, een aanzienlijk deel is.
Ja
Actie:

Stillegging. Legalisatie onderzoek

Nee
Actie:

Het reeds aangebrachte metaal laten vervangen door metaal met de juiste dikte/zwaarte. Indien hier geen gehoor aan wordt gegeven: stillegging. Legalisatie onderzoek.

Bij het solderen van koper moet van koper of zilverhoudend tinsoldeer gebruik worden gemaakt

Toelichting

Ander soldeer is als gevolg van elektrolytische corrosie minder duurzaam.

Actie bij afwijking

Actie:

Stillegging. Legalisatie onderzoek

De wijze van metaalbewerking en de verbindingstechniek moet overeenkomstig op een ambachtelijke manier worden uitgevoerd

Toelichting

Bij een monument wordt een traditionele bevestigingsmethode verlangt. Koper en zink mag niet worden gefelst maar moet worden gezet. Bijvoorbeeld een roevendak mag bij vervanging niet als een gefelst dak worden uitgevoerd.

Actie bij afwijking

Werkzaamheden onderbreken.

Is een aanzienlijk deel van het werk al uitgevoerd?
Als richtlijn kan worden aangehouden dat meer 25% of meer dan 25 m² van het dakvlak, een aanzienlijk deel is.
Ja
Actie:

Stillegging. Legalisatie onderzoek

Nee
Actie:

Het reeds aangebrachte beplating laten vervangen door traditioneel geplaatste beplating. Indien hier geen gehoor aan wordt gegeven: stillegging. Legalisatie onderzoek.

Bij solderen moet rekening worden gehouden met brandpreventie

Toelichting

Het onderliggende hout moet voor het solderen bevochtigd worden en na afloop moet gecontroleerd worden of er geen sprake is van smeulend hout.

Actie bij afwijking

Werkzaamheden onderbreken en eerst brand preventieve maatregelen laten nemen. Indien hier geen gehoor aan wordt gegeven: stillegging.

Bij loden loketten moet minimaal 16 kg/m2, loden nokken minimaal 25 kg/m2 en loden goten minimaal 30 kg/m2 lood worden toegepast

Toelichting

Uit het oogpunt van duurzaamheid wordt de minimale dikte verlangd. Dunnere metaaldikten vergroot de kans lekkage wat kan leiden tot schade aan het monument.

Actie bij afwijking

Is een aanzienlijk deel van het werk al uitgevoerd?
Als richtlijn kan worden aangehouden dat meer dan 5 strekkende meter of 25% of meer dan 25 m² van het dakvlak, een aanzienlijk deel is.
Ja
Actie:

Stillegging. Legalisatie onderzoek

Nee
Actie:

Het reeds aangebrachte metaal laten vervangen door metaal met de juiste dikte/zwaarte. Indien hier geen gehoor aan wordt gegeven: stillegging. Legalisatie onderzoek.

Metaalwerk mag niet worden gelijmd

Toelichting

De oplossing is onvoldoende duurzaam en sluit niet aan bij de traditionele uitvoeringstechnieken.

Actie bij afwijking

Is de lijm uitgehard?
Ja
Actie:

Stillegging. Legalisatie onderzoek

Nee
Actie:

De verbinding los laten halen een een traditionele bevestiging of verbindingsmethode verlangen. Indien hier geen gehoor aan wordt gegeven: stillegging. Legalisatie onderzoek.

Een kraal moet eenzelfde vorm krijgen als bestaand.

Toelichting

Een platte kraal bijvoorbeeld mag niet worden vervangen door een ronde kraal. Een afwijkende kraal geeft een ander aanzicht en is daarmee een verstoring van het monument.

Actie bij afwijking

Is een aanzienlijk deel van het werk al uitgevoerd?
Als richtlijn kan worden aangehouden dat meer dan 5 strekkende meter een aanzienlijk deel is.
Ja
Actie:

Stillegging. Legalisatie onderzoek

Nee
Actie:

De onderdelen laten vervangen door metaal met een juiste kraalafwerking. Indien hier geen gehoor aan wordt gegeven: stillegging. Legalisatie onderzoek.

Het dilateren van goten moet met behulp van een broekstuk

Toelichting

Een expansiestuk is minder duurzaam en derhalve in beginsel niet toegestaan. Een expansiestuk mag alleen
worden toegepast als er geen mogelijkheden zijn om een broekstuk toe te passen, bijvoorbeeld omdat
het stromingsprofiel gehandhaafd moet blijven of omdat er onvoldoende afvoermogelijkheden
zijn.

Actie bij afwijking

Stillegging. Legalisatie onderzoek

Koperen onderdelen mogen niet afwateren op zinken elementen

Toelichting

Als gevolg van elektrolyse zal het water met koperionen het zink laten corroderen. Omgekeerd is wel mogelijk.

Actie bij afwijking

Stillegging. Legalisatie onderzoek

Aanwijzing

Voor meer informatie zie het informatiebladen van de RCE:Bladkoper op monumenten , Bladlood op monumenten en Bladzink op monumenten