Logo Monumententoezicht Logo Erm 0toezichtsrapportage

Juridische toets

Het geheel of een aanzienlijk vervangen van een rieten dak is vergunningsplichtig. Blank verstoppen of opstoppen is vergunningsvrij

Toelichting

Als richtlijn kan worden aangehouden dat vervangen tot 25% van het riet van het totale dak tot een maximum van 25 m², vergunningsvrij is.
Ook vergunningsvrije werkzaamheden moeten voldoen aan de onder Restauratietechnische toets geformuleerde minimale kwaliteitscriteria. Tegen excessen kan worden opgetreden op basis van het algemene beschermingsartikel (artikel 11, lid 1 Mw).

Actie bij ontbreken van vereiste vergunning:

Zijn de werkzaamheden in uitvoering?
Ja
Stilleggen en legalisatieonderzoek. Legaliseerbaar?
Ja
Actie:

nieuwe vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Herstelbaar?
Ja
Actie:

vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Actie:

proces verbaal

Nee
al uitgevoerd, legalisatieonderzoek. Herstelbaar?
Ja
Actie:

vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Is er een alternatieve oplossing?
Ja
Actie:

vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Actie:

Proces Verbaal

Het wijzigen van de dekking is vergunningsplichtigtoezichtsrapportage

Toelichting

In plaats van een gebonden dak mag niet zonder meer een onderschoten ofwel geschroefd dak worden toegepast, hiervoor moet expliciet een vergunning voor zijn afgegeven.

Actie bij ontbreken van vereiste vergunning:

Zijn de werkzaamheden in uitvoering?
Ja
Stilleggen en legalisatieonderzoek. Legaliseerbaar?
Ja
Actie:

nieuwe vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Herstelbaar?
Ja
Actie:

vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Actie:

proces verbaal

Nee
al uitgevoerd, legalisatieonderzoek. Herstelbaar?
Ja
Actie:

vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Is er een alternatieve oplossing?
Ja
Actie:

vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Actie:

Proces Verbaal

Restauratietechnische toets

Het toe te passen riet dient van eerste kwaliteit te zijntoezichtsrapportage

Toelichting

Keuring volgens richtlijn RCE:De kwaliteit van riet als dakbedekking

Actie bij afwijking

Stillegging. Legalisatie onderzoek

De dikte van het rietpakket en de contouren van het dak moeten conform de historische maat en vorm zijn

Toelichting

Een wijziging van de dikte en/of de contouren van het dak hiervan kan een verstoring van het monument tot gevolg hebben.

Actie bij afwijking

Stillegging. Legalisatie onderzoek

De dakconstructie mag niet door uitvullen vlakker worden gemaakt

Toelichting

Eventuele glooiingen en zegen in het dak moeten worden gehandhaafd. De vorm van het dak vormt een wezenlijk onderdeel van het historisch karakter en het beeld van het pand. Een wijziging hiervan kan een verstoring van het monument tot gevolg hebben.

Actie bij afwijking

Zij de werkzaamheden over een aanzienlijk deel van het dak uitgevoerd?

Als richtlijn kan worden aangehouden dat 25% of meer dan 25 m² van het dakvlak, een aanzienlijk deel is.

Ja
Actie:

Stillegging. Legalisatie onderzoek

Nee
Actie:

Verlangen dat er deel dat is uitgevuld opnieuw wordt gedekt waarbij de vorm van het dak wordt gevolgd. Indien hier geen gehoor aan wordt gegeven: stillegging. Legalisatie onderzoek.