Logo Monumententoezicht Logo Erm 0toezichtsrapportage

Leien

Juridische toets

Het geheel of een aanzienlijk deel vervangen van een leiendak is vergunningsplichtig

Toelichting

Als richtlijn kan worden aangehouden dat vervangen tot 25% van de leien van het totale dak tot een maximum van 25 m², vergunningsvrij is.

Actie bij ontbreken van vereiste vergunning:

Zijn de werkzaamheden in uitvoering?
Ja
Stilleggen en legalisatieonderzoek. Legaliseerbaar?
Ja
Actie:

nieuwe vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Herstelbaar?
Ja
Actie:

vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Actie:

proces verbaal

Nee
al uitgevoerd, legalisatieonderzoek. Herstelbaar?
Ja
Actie:

vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Is er een alternatieve oplossing?
Ja
Actie:

vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Actie:

Proces Verbaal.

Het volledig afnemen van een leiendak om te herschikken is vergunningsplichtig

Toelichting

Het afnemen van alle leien om de bruikbare exemplaren te sorteren is een ingrijpende actie en derhalve, vergunningsplichtig, ook wanneer het verlies van pannen minder is dan 25%.

Actie bij ontbreken van vereiste vergunning:

Zijn de werkzaamheden in uitvoering?
Ja
Stilleggen en legalisatieonderzoek. Legaliseerbaar?
Ja
Actie:

nieuwe vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Herstelbaar?
Ja
Actie:

vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Actie:

proces verbaal

Nee
al uitgevoerd, legalisatieonderzoek. Herstelbaar?
Ja
Actie:

vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Is er een alternatieve oplossing?
Ja
Actie:

vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Actie:

Proces Verbaal

Het wijzigen van de aansluitingen van het dak is vergunningsplichtig.

Toelichting

Het aanbrengen van bijvoorbeeld een verholen goot in plaats van een loodaansluiting op de gevel of dakkapel is een verandering die het aanzicht ongewenst kan wijzigen.

Actie bij ontbreken van vereiste vergunning:

Zijn de werkzaamheden in uitvoering?
Ja
Stilleggen en legalisatieonderzoek. Legaliseerbaar?
Ja
Actie:

nieuwe vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Herstelbaar?
Ja
Actie:

vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Actie:

proces verbaal

Nee
al uitgevoerd, legalisatieonderzoek. Herstelbaar?
Ja
Actie:

vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Is er een alternatieve oplossing?
Ja
Actie:

vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Actie:

Proces Verbaal

Restauratietechnische toets

Op een monument mogen alleen leien worden toegepast die voorzien zijn van een keuringsrapport

Toelichting

Het keuren van leien op fysische, chemische en petrografische kenmerken van duurzaam¬heid en kwaliteit is van belang voor de instandhouding van daken. Bij vernieuwing is een keuring van elke voor één specifiek object bestemde partij leien verplicht. Deze keuring moet door een onafhankelijk onderzoeksinstituut worden verricht. De op basis van deze keuring te verwachten levensduur van een natuurlei dient ten minste 80 jaar te zijn. Voor meer informatie zie het informatieblad van de RCE:Het keuren van natuurstenen leien

Actie bij afwijking

Actie:

Stillegging. Er mag pas doorgewekt worden wanneer een keuringsrapport kan worden overlegd.

Bij vervanging moet er eenzelfde vorm, grote en kleur lei worden toegepast als bestaand.

Toelichting

Een wijziging van de vorm, grote en/of kleur van de lei wijzigt het uiterlijk van het dak hetgeen een verstoring is van het oorspronkelijke beeld.

Actie bij afwijking

Is een aanzienlijk deel van het dak opnieuw gedekt?
Als richtlijn kan worden aangehouden dat 25% van de leien of meer dan 25 m², een aanzienlijk deel is.
Ja
Actie:

Stillegging. Legalisatie onderzoek

Nee
Actie:

Verlangen dat er een gekeurde lei die aansluit bij de bestaande leien wordt toegepast. Deze laten bemonsteren. Indien hier geen gehoor aan wordt gegeven: stillegging. Legalisatie onderzoek.

Kunstleien of andere producten ter vervanging van natuurleien zijn niet toegestaan.

Toelichting

Kustleien sluiten niet aan bij karakter van en monument en vormen daarmee een aantasting van de monumentale waarden.
Het geniet de sterke voorkeur dat eenzelfde natuurlei wordt toegepast als bestaand.

Actie bij afwijking

Is een aanzienlijk deel van het dak opnieuw gedekt?
Als richtlijn kan worden aangehouden dat 25% van de leien of meer dan 25 m², een aanzienlijk deel is.
Ja
Actie:

Stillegging. Legalisatie onderzoek

Nee
Actie:

Verlangen dat er natuurlei die aansluit bij de bestaande leien wordt toegepast. Deze laten bemonsteren. Indien hier geen gehoor aan wordt gegeven: stillegging. Legalisatie onderzoek.

De oorspronkelijke wijze van dekken dient te worden gehandhaafd.

Toelichting

Met een wijziging van de dekking wijzigt het uiterlijk van het dak hetgeen een verstoring is van het oorspronkelijke beeld. Heel veel daken met een Oud Duitse Rijndekking worden vervangen in sjabloon Rijndekking wat onwenselijk is.

Actie bij afwijking

Is een aanzienlijk deel van het dak opnieuw gedekt?
Als richtlijn kan worden aangehouden dat 25% van de leien of meer dan 25 m², een aanzienlijk deel is.
Ja
Actie:

Stillegging. Legalisatie onderzoek

Nee
Actie:

Verlangen dat het deel dat is gedekt wordt afgenomen en het te dekken dak(deel) met de juiste dekking wordt aangebracht. Indien hier geen gehoor aan wordt gegeven: stillegging. Legalisatie onderzoek.

Onder een leibedekking mag geen dampdichte waterkerende laag worden toegepast

Toelichting

Bijvoorbeeld gebitumineerd papier of
dampdichte folie vormen een hermetische afdichting waardoor
de bebording aan condensvocht wordt blootgesteld die daardoor kan verrotten. De leibedekking wordt door het gebrek aan
ventilatie ook overmatig aan vocht blootgesteld.

Actie bij afwijking

Is een aanzienlijk deel van het dak al van een laag voorzien?
Als richtlijn kan worden aangehouden dat 30% van het dakvlak of meer dan 30 m², een aanzienlijk deel is.
Ja
Actie:

Stillegging. Legalisatie onderzoek

Nee
Actie:

Verlangen dat de waterkerende laag wordt verwijderd. Indien hier geen gehoor aan wordt gegeven: stillegging. Legalisatie onderzoek.

De nok en hoekkeper moeten op eenzelfde wijze als bestaand worden afgedekt

Toelichting

Bijna alle nokken zijn met lood afgedekt. Er zijn echter uitzonderingen waarbij de afdekking bijvoorbeeld in leien is uitgevoerd Met een wijziging van de afdekking van een keper, bijvoorbeeld in lood, wijzigt het beeld en het karakter van het dak. Het wijzigen is een aantasting van de monumentale waarden.

Actie bij afwijking

Actie:

Stillegging. Legalisatie onderzoek