Logo Monumententoezicht Logo Erm 0toezichtsrapportage

Isolatie

Juridische toets

Het na-isoleren van het dak is vergunningsplichtig

Toelichting

Bij foutief na-isoleren bestaat er een gerede kans op schade als gevolg van bouwfysische problemen. Daarnaast kunnen er bij een warm dak constructie aansluitingsproblemen ontstaan. De methode en techniek moet ter beoordeling worden voorgelegd.

Actie bij ontbreken van vereiste vergunning:

Zijn de werkzaamheden in uitvoering?
Ja
Stilleggen en legalisatieonderzoek. Legaliseerbaar?
Ja
Actie:

nieuwe vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Herstelbaar?
Ja
Actie:

vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Actie:

proces verbaal

Nee
al uitgevoerd, legalisatieonderzoek. Herstelbaar?
Ja
Actie:

vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Is er een alternatieve oplossing?
Ja
Actie:

vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Actie:

Proces Verbaal

Restauratietechnische toets

Bij de toepassing van een koud dak met geventileerde spouw moet de ventilatie met buitenlucht gewaarborgd zijn

Toelichting

Er moet een luchtspouw van minimaal 30 mm worden aangebracht tussen het beschot en het isolatiemateriaal. Deze luchtspouw dient geventileerd te worden met buitenlucht omdat anders vochtproblemen kunnen ontstaan die kunnen leiden tot een rottende dakconstructie. In de praktijk is gebleken dat het boren van een paar gaten onder en boven in het dakbeschot op termijn ontoereikend is. Het is derhalve aan te bevelen voldoende ventilatieroosters aan te brengen.

Actie bij afwijking

Werkzaamheden onderbreken.

Is een aanzienlijk deel van de isolatie al aangebracht?
Het ontbreken van voldoende ventilatie is alleen te controleren wanneer de isolatie nog niet is aangebracht. Als richtlijn kan worden aangehouden dat 25% of meer dan 25 m² van het dakvlak, een aanzienlijk deel is.
Ja
Actie:

Stillegging. Legalisatie onderzoek

Nee
Actie:

Verlangen dat er voldoende ventilatievoorzieningen worden aangebracht. Indien hier geen gehoor aan wordt gegeven: stillegging. Legalisatie onderzoek.

Bij de toepassing van een koud dak zonder geventileerde spouw moet het isolatiemateriaal naadloos aansluiten op het beschot en niet uit kunnen zakken

Toelichting

Wanneer er luchtruimtes ontstaan of de isolatie uitzakt, kunnen er vochtophopingen ontstaan waardoor het dakbeschot of de dakconstructie kan gaan rotten. Daarnaast moet de dampremmende laag aan de binnenzijde naadloos doorlopen.

Actie bij afwijking

Wanneer het isolatiemateriaal niet naadloos aangebracht kan worden is vaak een andere isolatiemethode noodzakelijk. Een toets van de aanpak is derhalve vereist
Actie:

Stillegging. Legalisatie onderzoek

Bij gebonden rieten daken moet het isolatie met een luchtspouw van minimaal 150 mm worden aangebracht

Toelichting

Om verstikking te voorkomen moet het rieten dak goed worden geventileerd.

Actie bij afwijking

Het anders aanbrengen vraagt vaak om een aanzienlijke wijziging in de uitvoering. Een toets van de aanpak is derhalve vereist
Actie:

Stillegging. Legalisatie onderzoek