Logo Monumententoezicht Logo Erm 0toezichtsrapportage

Dragend metselwerk

Juridische toets

Constructieve aanpassingen zijn vergunningsplichtig

Toelichting

Zaken als bijvoorbeeld doorbraken zijn een wijziging van de structuur en kunnen het monument aantasten

Actie bij ontbreken van vereiste vergunning:

Zijn de werkzaamheden in uitvoering?
Ja
Stilleggen en legalisatieonderzoek. Legaliseerbaar?
Ja
Actie:

nieuwe vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Herstelbaar?
Ja
Actie:

vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Actie:

proces verbaal

Nee
al uitgevoerd, legalisatieonderzoek. Herstelbaar?
Ja
Actie:

vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Is er een alternatieve oplossing?
Ja
Actie:

vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Actie:

Proces Verbaal

Plaatselijk scheuren herstellen is vergunningsvrij. Deels vervangen van dragende wanden is vergunningsplichtig

Toelichting

Als richtlijn kan worden aangehouden dat inboeten per muur tot ca 1 m² vergunningsvrij is. Wanneer er meer dan 1 m² van het metselwerk wordt vervangen is er geen sprake meer van plaatselijk herstel.
Ook vergunningsvrije werkzaamheden moeten voldoen aan de onder Restauratietechnische toets geformuleerde minimale kwaliteitscriteria. Tegen excessen kan worden opgetreden op basis van het algemene beschermingsartikel (artikel 11, lid 1 Mw).

Actie bij ontbreken van vereiste vergunning:

Zijn de werkzaamheden in uitvoering?
Ja
Stilleggen en legalisatieonderzoek. Legaliseerbaar?
Ja
Actie:

nieuwe vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Herstelbaar?
Ja
Actie:

vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Actie:

proces verbaal

Nee
al uitgevoerd, legalisatieonderzoek. Herstelbaar?
Ja
Actie:

vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Is er een alternatieve oplossing?
Ja
Actie:

vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Actie:

Proces Verbaal

Het inbrengen van wapeningsstaven in voegen van om bij scheuren metselwerk constructief te herstellen is vergunningsplichtig

Toelichting

Met de methode kan weliswaar metselwerk worden behouden en hoeft er niet te worden ingeboet,b ij schoon metselwerk kunnen voegen aanzienlijk breder worden waardoor het beeld wijzigt. De keuze moet worden afgewogen door de toetsende monumenteninstanties.

Actie bij ontbreken van vereiste vergunning:

Zijn de werkzaamheden in uitvoering?
Ja
Stilleggen en legalisatieonderzoek. Legaliseerbaar?
Ja
Actie:

nieuwe vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Herstelbaar?
Ja
Actie:

vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Actie:

proces verbaal

Nee
al uitgevoerd, legalisatieonderzoek. Herstelbaar?
Ja
Actie:

vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Is er een alternatieve oplossing?
Ja
Actie:

vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Actie:

Proces Verbaal

Restauratietechnische toets

Bij werkzaamheden aan metselwerk dat is uitgevoerd met een kalkmortehoudende mortel mag niet enkel cement worden toegepast maar opnieuw een kalkmortelhoudende mortel waarvan de hardheid en vochtopname is afgestemd op het bestaande werk

Toelichting

Bij mestelwerk van voor 1940 is kalk in de metselmortel verwerkt. Cement is te star voor kalkhoudend metselwerk waardoor de hechting vaak niet goed is en de inboeting los kan komen en/of schade aan het omliggende werk kan veroorzaken.

Actie bij afwijking

Betreft het een kleine reparatie?
Als richtlijn kan worden aangehouden dat inboetwerk tot 0,5 m² een kleinschalige reparatie is.
Ja
Actie:

Het reeds uitgevoerde werk laten vervangen met een kalkmortel. Indien hier geen gehoor aan wordt gegeven: stilleging. Legalisatieonderzoek.

Nee
Actie:

Stilleging. Legalisatieonderzoek.

Het metselwerk moet dusdanig bevochtigd zijn dat er geen wateronttrekking aan de specie optreedt

Toelichting

Wanneer water aan de verse metselmortel wordt onttrokken hard deze niet goed uit (verbranden) wat een slechte hechting en kwaliteit voeg oplevert
Het metselwerk laten bevochtigen. Indien hier geen gehoor aan wordt gegeven: stilleging. Legalisatieonderzoek.

Geroeste niet blinde smeedijzer ankers mogen niet worden vervangen maar moeten ontroest en behandeld worden, tenzij herstel niet mogelijk is

Toelichting

De ankers zijn een wezenlijk onderdeel van de historische constructie. Vervanging gaat te koste van het historisch materiaal en is daarmee een aantasting

Actie bij afwijking

Is een aanzienlijk deel van de ankers vervangen?
Als richtlijn kan worden genomen meer dan 5 ankers een aanzienlijk deel is. De ankers zijn nog aanwezig (noodzakelijk voor constatering)
Ja
Actie:

Stilleging. Legalisatieonderzoek.

Nee
Actie:

De oorspronkelijke ankers laten ontroesten en herplaatsen. Indien hier geen gehoor aan wordt gegeven: stilleging. Legalisatieonderzoek.

Scheuroverbruggers zijn alleen toegestaan voor kleine scheuren.

Toelichting

Het betreft de scheur niet repareren maar maskeren met een elastische verf of pleister. Als richtlijnen kan worden genomen scheuren tot 1 mm.

Actie bij afwijking

Werkzaamheden laten onderbreken. Scheuren op een traditionele manier laten herstellen. Indien hier geen gehoor aan wordt gegeven: stilleging. Legalisatieonderzoek.