Logo Monumententoezicht Logo Erm 0toezichtsrapportage

Troggewelven

Juridische toets

Het plaatselijk repareren van de vloer en ontroesten en behandelen van de stalen liggers in het werk is vergunningsvrij. Het vervangen van stalen liggers is vergunningsplichtig

Toelichting

Ook vergunningsvrije werkzaamheden moeten voldoen aan de onder Restauratietechnische toets geformuleerde minimale kwaliteitscriteria. Tegen excessen kan worden opgetreden op basis van het algemene beschermingsartikel (artikel 11, lid 1 Mw).

Actie bij ontbreken van vereiste vergunning:

Zijn de werkzaamheden in uitvoering?
Ja
Stilleggen en legalisatieonderzoek. Legaliseerbaar?
Ja
Actie:

nieuwe vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Herstelbaar?
Ja
Actie:

vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Actie:

proces verbaal

Nee
al uitgevoerd, legalisatieonderzoek. Herstelbaar?
Ja
Actie:

vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Is er een alternatieve oplossing?
Ja
Actie:

vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Actie:

Proces Verbaal

Constructieve aanpassingen zijn vergunningsplichtig.

Toelichting

Zaken als bijvoorbeeld doorbraken of vides zijn een wijziging van de structuur en kunnen het monument aantasten.

Actie bij ontbreken van vereiste vergunning:

Zijn de werkzaamheden in uitvoering?
Ja
Stilleggen en legalisatieonderzoek. Legaliseerbaar?
Ja
Actie:

nieuwe vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Herstelbaar?
Ja
Actie:

vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Actie:

proces verbaal

Nee
al uitgevoerd, legalisatieonderzoek. Herstelbaar?
Ja
Actie:

vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Is er een alternatieve oplossing?
Ja
Actie:

vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Actie:

Proces Verbaal

Restauratietechnische toets

Bij vloeren met een architectonische functie hebben de reparatieplekken een ander kleur en/of oppervlaktestructuur dan bestaand.

Toelichting

De bestaande kleur, oppervlakte textuur en oppervlakte behandeling kunnen een wezenlijk onderdeel zijn van de architectonische expressie. Het is van belang dat reparaties eenzelfde afwerking en uiterlijk krijgen als de te herstellen betonconstructie.

Actie bij afwijking

Is een omvangrijk deel van het werk al uitgevoerd? Richtlijn: Als richtlijn kan worden aangehouden dat per onderdeel meer dan ca 20% van het betonoppervlak is aangepakt tot een maximaal reparatieoppervlak van 5 m²?
Ja
Actie:

Stillegging. Legalisatieonderzoek.

Nee
Zijn de reparatieplekken eenvoudig te verwijderen?
Ja
Actie:

De reparatieplekken laten verwijderen en opnieuw mortel laten aanbrengen. Proef vragen alvorens toestemming te geven verder te gaan.Indien hier geen gehoor aan wordt gegeven: stilleging. Legalisatieonderzoek.

Nee
Actie:

Voor de overige reparatieplekken een andere oppervlakteafwerking verlangen. Proef vragen alvorens toestemming te geven verder te gaan. Indien hier geen gehoor aan wordt gegeven: stilleging. Legalisatieonderzoek.

Aanwijzing

Er is een onderscheid te maken tussen functionele vloeren bijvoorbeeld in kelders en vloeren met troggewelven die een architectonische functie vervullen en daarmee een onderdeel uitmaken van de interieurafwerking.