Logo Monumententoezicht Logo Erm 0toezichtsrapportage

Betonnen draagconstructie

Juridische toets

Plaatselijk betonreparatie is vergunningsvrij. Het grotendeels bloot leggen van wapening en een nieuwe oppervlaktelaag aanbrengen is vergunningspichtig

Toelichting

Als richtlijn kan worden genomen dat meer dan 20 % van het betonoppervlak aanpakken is vergunningsplichtig.
Ook vergunningsvrije werkzaamheden moeten voldoen aan de onder Restauratietechnische toets geformuleerde minimale kwaliteitscriteria. Tegen excessen kan worden opgetreden op basis van het algemene beschermingsartikel (artikel 11, lid 1 Mw).

Actie bij ontbreken van vereiste vergunning:

Zijn de werkzaamheden in uitvoering?
Ja
Stilleggen en legalisatieonderzoek. Legaliseerbaar?
Ja
Actie:

nieuwe vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Herstelbaar?
Ja
Actie:

vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Actie:

proces verbaal

Nee
al uitgevoerd, legalisatieonderzoek. Herstelbaar?
Ja
Actie:

vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Is er een alternatieve oplossing?
Ja
Actie:

vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Actie:

Proces Verbaal

Constructieve aanpassingen zijn vergunningsplichtig.

Toelichting

Zaken als bijvoorbeeld doorbraken of vides zijn een wijziging van de structuur en kunnen het monument aantasten.

Actie bij ontbreken van vereiste vergunning:

Zijn de werkzaamheden in uitvoering?
Ja
Stilleggen en legalisatieonderzoek. Legaliseerbaar?
Ja
Actie:

nieuwe vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Herstelbaar?
Ja
Actie:

vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Actie:

proces verbaal

Nee
al uitgevoerd, legalisatieonderzoek. Herstelbaar?
Ja
Actie:

vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Is er een alternatieve oplossing?
Ja
Actie:

vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Actie:

Proces Verbaal

Restauratietechnische toets

Bij beton dat in het zicht ligt hebben de reparatieplekken een ander kleur en/of oppervlaktestructuur dan bestaand

Toelichting

De bestaande kleur, oppervlakte textuur en oppervlakte behandeling kunnen een wezenlijk onderdeel zijn van de architectonische expressie. Het is van belang dat reparaties een zelfde afwerking en uiterlijk krijgen als de te herstellen betonconstructie.

Actie bij afwijking

Is een omvangrijk deel van het werk al uitgevoerd?
Als richtlijn kan worden aangehouden dat per onderdeel meer dan ca 20% van het betonoppervlak is aangepakt tot een maximaal reparatieoppervlak van 5 m².
Ja
Actie:

Stillegging. Legalisatieonderzoek.

Nee
Zijn de reparatieplekken eenvoudig te verwijderen?
Ja
Actie:

De reparatieplekken laten verwijderen en opnieuw mortel laten aanbrengen. Proef vragen alvorens toestemming te geven verder te gaan.Indien hier geen gehoor aan wordt gegeven: stilleging. Legalisatieonderzoek.

Nee
Actie:

Voor de overige reparatieplekken een andere oppervlakteafwerking verlangen. Proef vragen alvorens toestemming te geven verder te gaan. Indien hier geen gehoor aan wordt gegeven: stilleging. Legalisatieonderzoek.

Aanwijzing

Aanwijzing: er is een onderscheidt te maken tussen beton die in het zicht is bedoeld en daarmee een wezenlijk onderdeel vormt van het uiterlijk interieur en/of exterieur van het gebouw en beton dat puur constructief is bedoeld zonder beeldwaarde. Voor meer informatie zie de informatiebladen van de RCE Beton Schade en analyse , Beton Onderhoud en herstel en Beton Herstel en uitvoering