Logo Monumententoezicht Logo Erm 0toezichtsrapportage

Juridische toets

Het aanbrengen van veiligheidsvoorzieningen is vergunningsplichtig

Toelichting

Voorzieningen voor het veilig inspecteren van het dak zijn vaak een noodzaak. De voorzieningen kunnen echter ontsierend werken. De omvang en aard van de voorziening moeten worden getoetst op de gevolgen voor de monumentale waarden.

Actie bij ontbreken van vereiste vergunning:

Zijn de werkzaamheden in uitvoering?
Ja
Stilleggen en legalisatieonderzoek. Legaliseerbaar?
Ja
Actie:

nieuwe vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Herstelbaar?
Ja
Actie:

vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Actie:

proces verbaal

Nee
al uitgevoerd, legalisatieonderzoek. Herstelbaar?
Ja
Actie:

vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Is er een alternatieve oplossing?
Ja
Actie:

vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Actie:

Proces Verbaal