Logo Monumententoezicht Logo Erm 0toezichtsrapportage

Tuinen en Parken

Juridische toets

Het aanpassen van een beschermd park of tuinaanleg, anders dan regulier onderhoudswerk gericht op het instandhouden, is vergunningsplichtig

Toelichting

Nederland telt ongeveer 1300 parken en tuinen met een beschermde status. Ze worden beschermd vanwege de historische aanleg met bijzondere beplanting of andere elementen zoals beelden en tuinhuizen. Voor gewone onderhoudswerkzaamheden aan groen erfgoed is meestal geen vergunning nodig. Met gewoon onderhoud worden werkzaamheden bedoeld die erop gericht zijn om te behouden wat er is. De aanleg en de soort beplanting mogen niet wijzigen. Onder onderhoud valt bijvoorbeeld grasmaaien en het snoeien van heesters en bomen. Het kappen van één of enkele bomen in een bos of bosschage wordt niet gezien als een wijziging, omdat de structuur van de tuin of het park ongewijzigd blijft. Het kappen van een solitaire boom is wel een wijziging van de groenaanleg en derhalve vergunningsplichtig.

Actie bij ontbreken van vereiste vergunning:

Zijn de werkzaamheden in uitvoering?
Ja
Stilleggen en legalisatieonderzoek. Legaliseerbaar?
Ja
Actie:

nieuwe vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Herstelbaar?
Ja
Actie:

vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Actie:

proces verbaal

Nee
al uitgevoerd, legalisatieonderzoek. Herstelbaar?
Ja
Actie:

vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Is er een alternatieve oplossing?
Ja
Actie:

vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Actie:

Proces Verbaal