Logo Monumententoezicht Logo Erm 0toezichtsrapportage

Sloopwerkzaamheden

Juridische toets

Interieuronderdelen die geen onderdeel uitmaken van het casco en die jonger zijn dan 50 jaar mogen vergunningsvrij worden verwijderd

Toelichting

Het betreft enkel nieuwe interieuronderdelen, als systeemplafonds, keukens, systeemwanden etc. Voor het verwijderen van elementen die een onderdeel uitmaken van bijvoorbeeld de constructie of onderdeel uitmaken van het exterieur is wel een vergunning vereist ook als ze jonger zijn dan 50 jaar. Overigens is voor het afvoeren van sloopafval groter dan 10 m³ een sloopmelding verplicht.

Actie bij ontbreken van vereiste vergunning:

Zijn de werkzaamheden in uitvoering?
Ja
Stilleggen en legalisatieonderzoek. Legaliseerbaar?
Ja
Actie:

nieuwe vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Herstelbaar?
Ja
Actie:

vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Actie:

proces verbaal

Nee
al uitgevoerd, legalisatieonderzoek. Herstelbaar?
Ja
Actie:

vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Is er een alternatieve oplossing?
Ja
Actie:

vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Actie:

Proces Verbaal