Logo Monumententoezicht Logo Erm 0toezichtsrapportage

Juridische toets

Het vervangen van metalen elementen is vergunningsplichtig

Toelichting

Integraal elementen vervangen is geen regulier onderhoud en derhalve vergunningsplichtig

Actie bij ontbreken van vereiste vergunning:

Zijn de werkzaamheden in uitvoering?
Ja
Stilleggen en legalisatieonderzoek. Legaliseerbaar?
Ja
Actie:

nieuwe vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Herstelbaar?
Ja
Actie:

vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Actie:

proces verbaal

Nee
al uitgevoerd, legalisatieonderzoek. Herstelbaar?
Ja
Actie:

vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Is er een alternatieve oplossing?
Ja
Actie:

vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Actie:

Proces Verbaal

Het in het werk repareren van metalen elementen is verguningsvrij. Het ontmantelen van metalen onderdelen om deze in een werkplaats te restaureren is vergunningsplichtig

Toelichting

Actie bij ontbreken van vereiste vergunning:

Zijn de werkzaamheden in uitvoering?
Ja
Stilleggen en legalisatieonderzoek. Legaliseerbaar?
Ja
Actie:

nieuwe vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Herstelbaar?
Ja
Actie:

vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Actie:

proces verbaal

Nee
al uitgevoerd, legalisatieonderzoek. Herstelbaar?
Ja
Actie:

vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Is er een alternatieve oplossing?
Ja
Actie:

vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Actie:

Proces Verbaal

Restauratietechnische toets

Het lassen van gietijzeren onderdelen is specialistenwerk

Toelichting

Gietijzer bevatten overwegend een te hoog koolstofgehalte om in het werk te lassen.

Actie bij afwijking

Werkzaamheden laten onderbreken.
Stillegging. Legalisatie onderzoek.

Aanwijzing

Reparatie in het werk is mogelijk maar verre van ideaal en daarmee alleen geschikt voor kleine reparaties. Restauratie in een werkplaats geeft in de regel de beste resultaten.