Logo Monumententoezicht Logo Erm 0toezichtsrapportage

Beschermen monumentale onderdelen tegen beschadiging

Restauratietechnische toets

Tijdens werkzaamheden moeten monumentale onderdelen worden beschermd tegen beschadiging

Toelichting

Lambriseringen, monumentale vloeren, trappen, deuren etc. mogen niet door bouwactiviteiten in gevaar worden gebracht.

Actie bij afwijking

De werkzaamheden onderbreken en verlangen dat eerst beschermende maatregelen worden getroffen. Indien hier geen gehoor aan wordt gegeven: stillegging. Legalisatieonderzoek.

In de monumentale onderdelen mag niet worden geschroefd of geboord om de beschermende elementen aan te brengen

Toelichting

De elementen moeten worden, geklemd, geplakt met tape die geen resten achterlaat of zelfdragend zijn.

Actie bij afwijking

Handhaving: Is de maatregel al grotendeels aangebracht?
Ja
Actie:

Legalisatieonderzoek. Herstelplan verlangen voor wanneer de elementen worden verwijderd

Nee
Actie:

De beschermende maatregel verder op een andere wijze laten aanbrengen. Herstelplan vragen voor de onderdelen die aangetast zijn. Indien hier geen gehoor aan wordt gegeven: Stillegging. Legalisatieonderzoek.