Logo Monumententoezicht Logo Erm 0toezichtsrapportage

Juridische toets

Verwijderen van asbest waarvoor onderdelen moeten worden ontmanteld is vergunningsplichtig

Toelichting

Naast de meldingsplicht is voor monumenten een vergunning noodzakelijk. Er moet een afweging worden gemaakt of het monument schade ondervindt als gevolg van de verwijdering of dat het asbest een monumentale waarde vertegenwoordigt. Monumentale onderdelen kunnen namelijk door ontmanteling worden beschadigd of kan er asbest verwerkt zijn in monumentale interieuronderdelen. Verder hoeft hechtgebonden asbest vaak niet te worden verwijderd, bijvoorbeeld wanneer het is afgeschermd. Hiervoor moet overigens een asbest beheerplan worden opgesteld.
Bij asbest dat niet verwerkt is in een monumentaal interieur en dat te verwijderen is zonder dat het monument hoeft te worden aangepast of onderdelen ontmanteld, volstaat wel de meldingsplicht.

Actie bij ontbreken van vereiste vergunning:

Zijn de werkzaamheden in uitvoering?
Ja
Stilleggen en legalisatieonderzoek. Legaliseerbaar?
Ja
Actie:

nieuwe vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Herstelbaar?
Ja
Actie:

vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Actie:

proces verbaal

Nee
al uitgevoerd, legalisatieonderzoek. Herstelbaar?
Ja
Actie:

vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Is er een alternatieve oplossing?
Ja
Actie:

vergunning aanvragen en/of bestuursrechtelijke sancties

Nee
Actie:

Proces Verbaal

Restauratietechnische toets

Voorafgaand aan restauratie en/of renovatiewerkzaamheden in of aan een monument is in de meeste gevallen een asbestinventarisatierapport verplicht

Toelichting

In monumenten kan op diverse plaatsen asbest houdend materiaal worden aangetroffen. Het verwerken van asbest is sinds 1 juli 1993 verboden, dus tot die tijd mogelijk toegepast. Naast de bekende brandwerende beplating, golfplaten, schoorsteen- en ventilatiepijpen valt te denken aan vloer bedekking (vinyl en linoleum), vilt onder vloerbedekking, dakbeschotten, afdichtingen van oude kachels en cv-ketels en asbest houdende kitten en stopverf.

Actie bij afwijking

Indien er restauratie en of renovatiewerkzaamheden plaatst vinden zonder asbestinventarisatierapport terwijl dit nodig zou zijn: Stillegging. Legalisatieonderzoek.