Logo Monumententoezicht Logo Erm 0toezichtsrapportage

Mini-enquête Platform monumententoezicht: planmatig toezicht monumenten

De resultaten van de mini-enquête worden bekend gemaakt op de bijeenkomst van het Platform Monumententoezicht op 4 oktober 2016. De enquête is alleen bestemd voor hen die bij een overheidsorganisatie (gemeente, omgevingsdienst, o.i.d.) werkzaam zijn. Uw gegevens worden alleen binnen de stichting ERM verspreid en niet voor commerciële doelen aangewend.

Toezichthouder
(beleids)Adviseur
Leidinggevende
Bestuurder
Gemeente < 30.000 inwoners
Gemeente > 30.000 en < 60.000 inwoners
Gemeente > 60.000 en < 100.000 inwoners
Gemeente > 100.000 inwoners
(regionale) Omgevingsdienst
Overige werkgevers:
Ja, regelmatig
Nee, (vrijwel) nooit
Weet niet
Meestal wel
Meestal niet
Weet niet
Redengevende omschrijving
Tekst van de vergunning
Collegiaal advies (jurist, vergunningverlener, beleidsmedewerker, e.d.)
Anders:
Nooit
Regelmatig
Soms
Ja (hoe)
Nee (waarom niet)
Ja
Nee
Weet niet